Beschermd cultuurhistorisch landschap

Norbertijnenabdij met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-07-1976 tot heden

ID: 4587   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4587

Besluiten

Norbertijnenabdij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1976  ID: 1004

Beschrijving

De Norbertijnenabdij van Tongerlo is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als landschap.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de norbertijnenabdij is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

17de eeuwse lindendreef bij de Abdij van Tongerlo

Abdijstraat zonder nummer (Westerlo)
De toegangsdreef van de Norbertijnenabdij in Tongerlo is de allerlaatste 17de eeuwse Hollandse-lindedreef van de Lage Landen. De oude bomen zijn Hollandse lindes (Tilia x europaea) van dezelfde klonale groep.


Abdij van Tongerlo

Tongerlo, Westerlo (Westerlo)
De ankerplaats, gesitueerd in de Antwerpse Zuiderkempen, wordt gekenmerkt door de 12de-eeuwse ommuurde Norbertijnerabdij, het gesloten Kasteeldomein de Meeûs d'Argenteuil en het contrasterende relatief open omgevende landschap met oud bomenbestand. De abdijsite met een grotendeels bewaarde omgrachting is toegankelijk via een 17de-eeuwse lindendreef. De inplanting van de abdijgebouwen, daterend uit verschillende periodes en geschikt rondom een binnenplein, en het omgevende domein zijn sinds de 19de eeuw goed herkenbaar en relatief gaaf bewaard gebleven. Het Da Vinci museum, bevat een bijzondere getrouwe kopie uit 1500 van het beroemde 'Laatste avondmaal'. Het Kasteel de Meeûs d' Argenteuil uit 1915 is een perfecte nabootsing van de 17de-eeuwse renaissance-architectuur. Het kasteel wordt omgeven door een gaaf bewaard domein met Franse tuin, landschapspark met vijver en bijgebouwen.


Berceau bij het abtshuis van Tongerlo.

Abdijstraat 40 (Westerlo)
Aan de zuidzijde van de tuin van het abtshuis staat een loofgang waarvan de noordelijke helft is aangelegd uit bruine beuk en de zuidelijke helft uit gewone beuk. De loofgang is perfect gesloten en biedt de gebruikers een aangename lommerrijke wandeling. De plantafstanden in de haag zijn sterk gevarieerd van 1 meter tot verschillende meters, ook zijn er zware koppen weggenomen. Dit wijst op afsterven van plantsoen ten gevolge van een tijdelijk onderbreking in het periodiek onderhoud.


Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40 (Westerlo)
Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.