Pastorie Sint-Jozefparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kapellen
Deelgemeente Kapellen
Straat Hoogboomsteenweg
Locatie Hoogboomsteenweg 241-245, Kapellen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapellen (actualisaties: 07-08-2007 - 08-08-2007).
  • Adrescontrole Kapellen (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Kapellen (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Jozefparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Jozef: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de zuidzijde van de kerk, in beboomd domein met omheinde voortuin.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) flankerende aanbouwsels van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen), van 1872 naar ontwerp van E. Gife. Binnenindeling in 1925 gewijzigd naar ontwerp van F. Sel.

Baksteenbouw op gecementeerde plint. Bakstenen hoeklisenen en licht uitspringende deurtravee onder bescheiden puntgeveltje waarin bakstenen kruis. Door voegwerk ontstane banden en overhoekse muizentand onder daklijst. Rechthoekige vensters op lekdrempels, bakstenen omlijsting met aanzet en sluitstenen van hardsteen. Rondboogdeur in omlijsting van baksteen.

  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Pastorieën. Ekeren - Hoogboom, Sint-Jozef, dossiers 1-2.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogboomsteenweg

Hoogboomsteenweg (Kapellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.