Persoon

Sel-Caluwaerts, Jan Frans

ID
4396
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4396

Beschrijving

Vader van architect Jan Sel.

Zoon van aannemer en gemeentearchitect van Boom August Sel. Gehuwd met Emma Caluwaerts. Architectuuropleiding aan de Antwerpse academie. In 1880 in dienst van provinciebestuur als conducteur voor het arrondissement Mechelen, als assistent van provinciaal architect Leonard Blomme. Vanaf 1899 assistent van Louis Gife voor arrondissement Antwerpen, waar hij vanaf 1920 zelf provinciaal architect is. Sel heeft behalve deze functie ook een drukke privé-praktijk. Lid van de Koninklijke Maatschappij voor Bouwmeesters van Antwerpen, voorzitter vanaf 1922.

Bron: GRIETEN S. e.a. 2006: Sterk gebouwd en makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de Provincie Antwerpen (1834-1970), Antwerpen: 165.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw

Kipdorpvest 11 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Ferdinand Van Mierlo uit 1922. Het kwam tot stand in opdracht van Eugène Lemmens, als uitbreiding van een bestaand woon- en handelspand aan de Frankrijklei dat in 2017-2018 is gesloopt.


Architectenwoning Jan Frans Sel-Caluwaerts

Anselmostraat 88 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, als eigen woning gebouwd door Jan Frans Sel-Caluwaerts, naar een ontwerp uit 1892. Ontworpen op dertigjarige leeftijd, is dit de laatst gekende residentie van de architect. Vóór de Eerste Wereldoorlog deelde hij hier kortstondig zijn praktijk met zoon Jan Sel.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Philip Van der Veken, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Van Putlei 40 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag van 1905 opgetrokken in opdracht van J. Storms. Behalve deze privé-woning omvatte het project ook de bouw van drie burgerhuizen (zie Arthur Goemaerelei 45-49). Ontwerper van dit imposante geheel was architect Jan Frans Sel-Caluwaerts.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Lozanastraat 221 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. Van Rooyen, naar een ontwerp door de architect door Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1893. Het pand werd in 1999 gesloopt voor een nieuwbouwcomplex op e hoek van Lange Lozanastraat en Harmoniestraat.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hessenbrug 4 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Verswijvelen, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1893. Het afgeschuinde hoekpand werd opgetrokken op een ondiep perceel als overgang tussen de Hessenbrug en het terugwijkende hoekpand met de Falconrui.


Burgerhuis in neorococostijl

Markgravelei 96 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van Ch. Mol, naar een ontwerp uit 1910 door Jan Frans Sel-Caluwaerts, de latere provinciaal architect voor het arrondissement Antwerpen. Met een gevelbreedte van drie traveeën, telt de rijwoning drie bouwlagen en een mezzanine onder een zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door F. Sel

Blauwstraat 21 (Boom)
Rijhuis in neo-Vlaamse renaissance, uit het vierde kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect F. Sel.


De Regenboghe

Grote Markt 17 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met een gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl, heropgebouwd in opdracht van H. Dam-Beuckeleers, naar een ontwerp door de architecten Jan Frans Sel-Caluwaerts en zijn zoon Jan Sel uit 1912, voltooid in 1913.


Eclectisch burgerhuis

Arthur Goemaerelei 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de boekhouder Wilhelm Mayer, naar een ontwerp van architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1907. De rijwoning met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, telt drie bouwlagen onder een zadeldak.


Eclectische ensemble van drie winkelhuizen

Montignystraat 7-11 (Antwerpen)
Dit eclectische ensemble van drie winkelhuizen werd gerealiseerd rond 1900 in opdracht van meester steenhouwer Th. Pirson, wonende in de Anselmostraat. Hij sprak bouwmeester F. Sel-Caluwaerts aan voor het ontwerp.


Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 45-49 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag van 1905 opgetrokken in opdracht van J. Storms. Het project omvatte tevens de bouw van de privé-woning van Storms op het achter aanpalende perceel. Ontwerper van dit imposante geheel was Jan Frans Sel-Caluwaerts, de latere provinciaal architect voor het arrondissement Antwerpen.


Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Oudekerkstraat 47-49 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts naar een ontwerp uit 1906. Aannemer Adriaan Brosens voerde de werken in 1907 uit. De mansardedaken komen niet voor op het vergunde ontwerp, maar dateren wel uit de bouwperiode.


Gemeentehuis van Westmalle

Antwerpsesteenweg 246 (Malle)
Gemeentehuis van 1930 in neotraditionele stijl naar ontwerp van Frans Sel.


Gemeentelijke jongensschool en onderwijzerswoning

Provinciale steenweg 1-5 (Hemiksem)
Gemeentelijke Jongensschool met naastliggende voormalige onderwijzerswoning, opgetrokken in 1871 naar ontwerp van Eugeen Gife.


Gemeentelijke meisjesschool

Provinciale steenweg 13 (Hemiksem)
Gemeentelijke meisjesschool van 1883, vergroot in 1897 naar ontwerp van Jan Sel.


Gemeenteschool

Monnikenhofstraat 25-27 (Antwerpen)
Omstreeks 1927, 1948 en 1975 uitgebreide gemeenteschool daterend van 1901, naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Jan Frans Sel.


Gemeenteschool

Schriek 358 (Antwerpen)
Gemeentelijke jongensschool gebouwd in 1923, mogelijk met oude hoevekern. In 1928 ten noordwesten uitgebreid met twee klaslokalen en een kolenhok naar ontwerp van provinciaal architect Jan Frans Sel.


Gemeenteschool

Halle-Dorp (Zoersel)
Gedeelte van gemeenteschool. Symmetrisch opgebouwd met zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gebouwd in 1928 naar ontwerp van Frans Sel.


Hoger Handelsgesticht

Coquilhatstraat 16, De Vrièrestraat 36, Schildersstraat 41 (Antwerpen)
Voormalig Hoger Handelsgesticht, momenteel Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Complex geheel met hoofdgebouw in een bombastische, eclectische neobarokke stijl, daterend van 1893-97 naar ontwerp van F. Sel en F. Truyman.


In den Roode Engel

Oudeleeuwenrui 42 (Antwerpen)
Rijwoning en café in eclectische stijl gebouwd in opdracht van A. Geyskens of Gijskens, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1897. Het pand werd op de voorgevel na gesloopt als onderdeel van een renovatieproject, naar een ontwerp door Ronny De Meyer en Frank Van Hulle uit 2005.


Kantoor- en appartementsgebouw De Trouw

Ankerrui 8-10 (Antwerpen)
Kantoor en appartementsgebouw in art-decostijl, opgetrokken in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij Gezworen Wegers- en Metersnatie "De Trouw", naar een ontwerp door de architect Jos Smolderen uit 1932. Het programma voorzag in een winkel en café op de begane grond, kantoren op de eerste verdieping, en telkens twee appartementen op de tweede tot vierde verdieping.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen met kerkhof

Sint Antoniusstraat 39 (Ranst)
Oostwest-georiënteerde gotische pseudokruisbasiliek, die grotendeels dateert uit 16de-17de eeuw en gelegen is op een begraasde lichte verhevenheid, omringd door jonge linden en met bewaard 18de-eeuws grafkruis.


Klooster Onze-Lieve-Vrouw Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 496 (Malle)
Neoromaanse abdij gebouwd op rechthoekig grondplan met gemoderniseerde brouwerij en boerderij van 1930. Kerk en gastenhuis gebouwd van 1885 tot 1887.


Lagere gemeenteschool voor jongens

Schildesteenweg 14 (Ranst)
Rechthoekig gebouwtje aan straatzijde, van 1859, verbouwd in 1931 en circa 1971; poort van 1955 geeft toegang tot beboomde speelplaats met aan westzijde rechthoekig gebouw waarin klaslokalen van 1912 en 1925, verbouwd in 1971-73; aan noordzijde nieuwe bouw met turnzaal van 1970-1972.


Meisjesschool

Carillolei 2 (Aartselaar)
Voormalige meisjesschool van 1926 naar een ontwerp van F. Sel. Ommuurde speelplaats en gelijklopende nieuwe vleugel van 1949 aan de westzijde.


Neoclassicistisch burgerhuis

Hofstraat 1-3 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis

Graaf van Hoornestraat 18 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1898 naar ontwerp van Fr. Sel-Caluwaert in opdracht van weduwe G.R. Van Fraeyenhoven. De woning maakt deel uit van een fraaie gevelrij van neoclassicistische burgerhuizen gebouwd in de laatste jaren van de 19de eeuw, die de pare kant van de Graaf van Hoornestraat bepaalt.


Neoclassicistisch burgerhuis

Italiëlei 68 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning werd in 1869 ontworpen door architect Heliodore Leclef voor Van Halfen. Heliodore Leclef, vader van architect Edmond Leclef, is actief als architect in Antwerpen minstens sinds begin jaren 1850. Zijn zoon Edmond werkt met hem samen en zal zijn praktijk overnemen.


Parochiekerk Heilige Elisabeth van Hongarije en kerkhof

Kerkstraat 1 (Zoersel)
Georiënteerde gotische kruisbasiliek ingeplant binnen ommuurd kerkhof. Kapel in 1529 vervangen door een volwaardige gotische kerk opgetrokken uit Kempische baksteen. De toren dateert echter van circa 1480. Naar ontwerp van Louis Gife werd de vergroting en herstelling van de kerk aanbesteed in 1903. De plattegrond ontvouwt een ingebouwde vierkante westtoren, driebeukig schip van drie traveeën met aan noordzijde driezijdige doopkapel, transept van één travee met vlakke sluiting, koor van één travee met driezijdige sluiting, vierkante sacristieën tussen transept en koor.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Torenplein 29 (Ranst)
Grotendeels neogotische kruisbasiliek met gotische westtoren; klein geplaveid pleintje aan westzijde.


Parochiekerk Sint-Guibertus met kerkhof

Kerkplein (Schilde)
Neogotische georiënteerde kruiskerk van 1921-1923 met westtoren, op ommuurd en omhaagd terrein met kerkhof aan zuid- en oostzijde.


Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat (Rumst)
Vrijstaande neogotische kerk gebouwd van 1861 tot circa 1865 naar ontwerp van architect Eugeen Gife.


Parochiekerk Sint-Willibrordus met kerkhof

Beemdstraat (Zandhoven)
Georiënteerde driebeukige kruisbasiliek uit de 15de en de 19de eeuw met ommuurd en omhaagd kerkhof.


Pastorie Sint-Jozefparochie

Hoogboomsteenweg 241-245 (Kapellen)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met flankerende aanbouwsels, van 1872 naar ontwerp van E. Gife.


Samenstel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Graaf van Hoornestraat 30-34 (Antwerpen)
Bouwmeester F. Sel-Caluwaerts ontwierp het ensemble in 1898 in opdracht van L. Godts-Lenders.


Twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Paardenmarkt 40 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl op de hoek van Paardenmarkt en Vekestraat, gebouwd in opdracht van de slager J. Breugelmans, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel uit 1896.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Zakstraat 15 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Joanna Soetewey-Van Gierle, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1893.

Opdrachtgever van

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Oudekerkstraat 47-49 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts naar een ontwerp uit 1906. Aannemer Adriaan Brosens voerde de werken in 1907 uit. De mansardedaken komen niet voor op het vergunde ontwerp, maar dateren wel uit de bouwperiode.


Thema's

Ontwerper van

Ekeren-Centrum

Graaf van Hoornestraat

Joannasteeg

Louizaplaats

Marialei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sel-Caluwaerts [online], https://id.erfgoed.net/personen/4396 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.