Restant van de tuin van het Temmershof

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Opwijk
Straat Marktstraat, Ringlaan
Locatie Marktstraat, Ringlaan (Opwijk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in noordwestelijk Vlaams-Brabant (geografische inventarisatie: 1999 - 2011).
Toegankelijkheid Niet toegankelijk

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tuin in landschappelijke stijl van circa 55 are, met heuveltjes, vijvertje en rustiek paviljoen, aangelegd rond 1900 en in 2007 grotendeels vernietigd.

Het Temmershof ontleent zijn naam aan de familie Temmermans, die in het begin van de 19de eeuw aan de Marktstraat een hoeve bezat met een tuintje, een boomgaard, een hopveldje en een kleine brouwerij, 82,5 are in het totaal. De gedeeltelijk ommuurde landschappelijke tuin met drie heuveltjes, een vijvertje en een rustiek zeshoekig paviljoentje van knoestige boomstammen op een bakstenen onderbouw – circa 55 are – werd vermoedelijk aangelegd rond de eeuwwisseling. De gebouwen zijn mettertijd verdwenen, maar de tuin bleef tot voor kort bewaard. Bij ons bezoek in juni 2007 was de tuin verwilderd en de vijver drooggevallen. Tussen de bomen, die de helft van de tuin overschaduwden, stonden enkele exemplaren van de oorspronkelijke aanplanting; een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), een bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), een bonte besthulst (Ilex aquifolium 'Aureomarginata'), een driestammige hinokicipres (Chamaecyparis obtusa), een gewone robinia (Robinia pseudoacacia). Enkele maanden later werden grondwerken uitgevoerd met het oog op de verkaveling van het gebied. Het paviljoen en enkele bomen werden gespaard.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Opwijk, artikel nr. 688.
  • LUYPAERT I., MEEUSSEN J. e.a.,De Engelse tuin achter "Temmershof ", p. 57-58 in Van nature… een monument. Natuur in en rond het Opwijks bouwkundig en landschappelijk erfgoed, Open Monumentendag 2004, Opwijk, Heemkring Opwijk-Mazenzele i.s.m. Natuurpunt IJsvogel Opwijk, 2004.

Bron: DENEEF, R., 2011. Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Noordwestelijk Vlaams-Brabant: Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Deneef, Roger & Wijnant, Jo

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Opwijk

Opwijk (Opwijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.