erfgoedobject

Houtsaegerduinen

landschappelijk geheel
ID
135159
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135159

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Houtsaegerduinen
    Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1981

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt tussen de bebouwing van De Panne en Koksijde. In het noorden wordt ze afgesneden van het strand en de zeereepduinen door de Koninklijke Baan. In het zuiden wordt ze begrensd door de weg tussen Koksijde en De Panne. De duinen behoren tot de zogenaamde middeloude duinen en zijn ontstaan tijdens de 14de-16de eeuw. Het toenmalige reliëf is bewaard gebleven dankzij de stabilisering door vegetatie en de lage verstoring door recreatie en betreding. Momenteel zijn er lokaal nog secundaire verstuivingen. Het gebied kent een afwisseling van grote pannes en paraboolduinen wat zorgt voor gevarieerde biotopen. Men onderscheidt duinkammen met kleinere pannes ertussen, grote duinpannes die soms nog tijdelijk onder water komen te staan, en geëgaliseerde duingronden. De vegetatie kan omschreven worden als een mengeling van duingraslanden en struweelbegroeiing die kalkminnend is. Lokaal komen reeds ontkalkte gedeelten voor die een flora hebben met voorkeur voor zwak zure zandbodems. De duingraslanden worden voor een groot deel veroorzaakt door de vraat van konijnen. In het zuiden en oosten van de ankerplaats komen restanten van duinakkers voor die herkenbaar zijn aan kleine verwilderde percelen met een houtwal errond. Deze houtwal vormde de begrenzing van het perceel en de veekering. In de zuidoostelijke hoek en ten oosten van de camping in het zuiden, liggen gedeelten van het Kerkepannebos, één van de oudste bosaanplantingen aan de Vlaamse kust met een rijke flora. Dankzij de lage verstoring door recreanten vormt de struweelbegroeiing in de duinen een ideale biotoop voor avifauna (als broed-, rust- en foerageerplaats).


Bron     : Ankerplaats 'Houtsaegerduinen'. Landschapsatlas, A30049, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, Filip, Strobbe, Marika
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houtsaegerduinen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135159 (Geraadpleegd op 27-02-2021)