Pastorie Sint-Catharinaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente 's Gravenwezel
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 31, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Catharinaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand herenhuis van het dubbelhuistype, binnen deels ommuurd en omhaagd, beboomd domein met toegangspoort voorzien van bakstenen pijlers en ijzeren hek.

Voor eerst sprake van een pastorie tijdens de Franse bezetting. Toen eigendom van de abdij van Villers en gelegen aan Wijnegemsteenweg. Openbaar verkocht in 1799 en kwam in bezit van het Bureel van Weldadigheid. De huidige (?) pastorie werd voor 1814 opgericht door baron Gillès de Pélichy. Kleine herstellingen naar ontwerp van Louis Gife in 1913.

Zuidelijke voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien) met dakruiter, mogelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw maar naar stijl te oordelen eerder uit het derde kwart van de 19de eeuw. Ontpleisterde baksteenbouw op arduinen plint, dito kordonlijsten. Rechthoekige vensters, beluikt en met kordonvormende onderdorpels bij eerste bouwlaag, met lekdrempels bij tweede bouwlaag. Brede rechthoekige deur met arduinen omlijsting, kroonlijst; steektrap. Vleugeldeur met bovenlichten voorzien van ijzeren roedeverdeling. Aanbouwsel onder plat dak van 1961-1962 tegen de oostgevel.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, 's Gravenwezel, St.Katharina, dossiers 3, 5.
  • BREUGELMANS H. & ZR. BERCHMANS, 100 jaar parochiekerk 1878-1978, 150 jaar klooster 1828-1978, Heemkring De Drie Rozen v.z.w. 1978, p. 61-64.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.