Parochiekerk Sint-Jozef Coloma

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Tervuursesteenweg
Locatie Tervuursesteenweg 20, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jozef Coloma

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-2008.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef-Coloma

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kerk van 1913-1916 naar ontwerp van architect E. Careels, ingewijd in 1927; de bouwgrond voor kerk en pastorie werd door de zusters van het aanpalende Coloma-Instituut aan de kerkfabriek geschonken. De voorlopige neogotische kerk van 1896-1897 naar ontwerp van de Brusselse architect Emar Collès werd omgevormd tot parochiezaal ("'t Kranske").

Niet-georiënteerde basiliek met voorplein en omringende tuin. De plattegrond ontvouwt een voorbouw met ingebouwde toren, een driebeukig schip van vier traveeën, een koor van twee rechte traveeën met zijkoren en vijfzijdige sluiting, en een aan de noordzijde aangebouwde sacristie en bergplaats. Voorbouw met lessenaarsdak links en rechts van toren, middenbeuk met zadeldak, zijbeuken met haaks afgewolfd zadeldak boven elke travee. Gevels volledig bekleed met witte steen van Montauban, daken met leien. Voorgevel (in het zuidoosten) gedomineerd door drieledige toren met octogonaal klokkenhuis onder dito spits. Travee-indeling van voor-, zij- en koorgevels door middel van versneden steunberen. Spitsbogig portaal in geprofileerde omlijsting met blind gesculpteerd boogveld boven houten korfboogdeur met ijzerbeslag. Spitsboog- en roosvensters met neogotisch maaswerk.

Interieur

Binnenmuren met een bepleistering in imitatie-natuursteen; spitse scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en dito loofwerkkapiteel in Savonnière; lichtbeuk met roosvensters; middenbeuk met spits houten tongewelf op colonetten, zijbeuken met kruisribgewelven met natuurstenen ribben en bakstenen vulling.

Mobilair

Neogotisch witstenen hoofdaltaar; neogotische biechtstoelen.

  • KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Archief, Plannen naar ontwerp van E. Careels.
  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Kerken, Mechelen, Sint-Jozef-Coloma, dossier 1.
  • STADSARCHIEF MECHELEN, Modern Archief 4435, 1896, nummer 99.
  • GODENNE L., Malines jadis et aujourd'hui, Mechelen, 1908, p. 445.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tervuursesteenweg

Tervuursesteenweg (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.