Hal en Belfort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Marktplein
Locatie Marktplein 6, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nieuwpoort (actualisaties: 27-05-2008 - 29-05-2008).
  • Adrescontrole Nieuwpoort (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Nieuwpoort (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is aangeduid als unesco werelderfgoed kernzone Hal en belfort

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hal en Belfort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadshal
gelegen te Marktplein 6 (Nieuwpoort)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Hal en belfort: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Nummer 6. Hal en Belfort Op Z.marktzijde ten N.O. van de Onze-Lieve-Vrouwekerk; rechts palend aan het Stadhuis via overbouwde doorgang naar het H Geeraertplein.

Oorspronkelijk laat-gotisch complex van graanhal met ingebouwde O.belforttoren uit XIVd, behorend tot het type van de middeleeuwse kleine Vlaamse hallen. Na verwoesting tijdens de eerste wereldoorlog naar oorspronkelijke plannen wederopgebouwd in 1921-1923 onder leiding van architect J. Viérin (Brugge); uitgebouwde nissen aan N.gevelzijde vermoedelijk niet oorspronkelijk. Thans fungerend als museumruimte. Rechthoekig (28 m x 11 m) halgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // Marktplein, tichelen), met licht uitspringende, doch voorts ingebouwde oostelijke belforttoren. Oude (?) bakstenen; gebruik van rode bakstenen voor bovengedeelte van borstwering. Natuurstenen kozijnen en -gesculpteerde gedeelten als omlopende keellijst met koolbladmotief, spuwers, kraagstenen, hogers en kruisbloemen.

Vnl. horizontale gevelordonnantie: twee registers met bekronende borstwering. Lange- en zijpuntgevels tussen op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen; achtzijdige hoektorentjes met kantelen en spuwer, op kraagstenen met masker.

Eerste register. Hogere begane grond geritmeerd door middel van vijf centrale, uitgebouwde nissen onder puntgeveltjes met tussenliggende oculi: korfboognis ingeschreven in spitsboogomlijsting met halfbolbeloop, driepasmotief, en doorlopende druiplijst. Analoog uitgebouwd linker rondboogdeurtje bekroond met spitsboognis. Rechts steektrappen en pui op de bovenverdieping; rondboogdeurtje in drielob en omschrijvende analoge spitsboogomlijsting.

Tweede register. Tweede, vijfde en zesde penant met pilaster uitlopend op pinakel ter hoogte van de borstwering. Bolkozijnen verdiept in rondboogomlijsting met halfbolbeloop en driepas; doorgetrokken afzaten en druiplijsten. Borstwering: rondbogige casementen met driepas, boven keellijst met koolbladmotief.

Achtergevel: analoge opstand echter zonder uitgebouwde nissen. Rechts zijpuntgevel: aandak met hogelversiering uitlopend op geprofileerde hoge schoorsteen, en oculus met traceerwerk in de geveltop. Zelfde linker zijpuntgevel behalve twee oculi op de begane grond links en rechts van de uitspringende torenpartij; geen r.hoeksteunbeer, wel halfzuiltje met knoppenkapiteel op de puilijst.

Vierkante belforttoren met vijf registers. Verdiepte rondboogdeur (O.) ingeschreven in spitsboogomlijsting met halfbolbeloop op geprofileerde imposten; driepas in het boogveld; druiplijst uitlopend op figurale voorstelling (links vrouw, rechts man). Erboven, kruiskozijn verdiept in rondboogomlijsting, tussen twee spitsbogige casementen; driepas in de boogvelden; doorgetrokken afzaten en druiplijsten. oostelijke torenwand bij overige registers: spitsbogig tweelicht met oculus, tussen twee analoge spitsbogige casementen. Zelfde schikking bij de galmgaten op iedere torenzijde. Analoog casement in het ten opzichte van van de oostelijke halzijgevel uitspringend gedeelte van N.- en Z. torenwand. Boven de galmgaten, drie oculi op iedere torenzijde. Gesloten borstwering verlevendigd door middel van rondbogige casementen met driepas. Achtzijdige hoektorentjes (cf. Onze-Lieve-Vrouwekerk) op geprofileerde lijst met spuwer en kraagstenen; bakstenen spitsbekroning met hogers en kruisbloem. Korte, piramidale spitsbekroning van baksteen; windwijzer met bol, verguld schip en leeuw cf. stadswapen.

Interieur. Zoldering van benedenverdieping in het midden geschraagd door middel van vijf houten stijlen. Bovenverdieping met open dakstoel: twee boven elkaar geplaatste schaargebinten en standvinken op het bovenste gebint.

  • DEVLIEGHER L., Beeld van het kunstbezit. Inleiding tot een inventarisatie (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, I) Tielt-Den Haag, 1965, pagina 94.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marktplein

Marktplein (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.