Kasteel van Battenbroek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Walem
Straat Battenbroek
Locatie Battenbroek 11, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel van Battenbroek

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Zennegat-Battenbroek

Deze aanduiding is geldig sinds 25-02-2011.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Zennegat - Battenbroek: fase 5

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1993.

Beschrijving

Omgracht domein met poortgebouw (nummer 9) ten noordoosten en kasteel (nummer 11) ten zuiden, gelegen op een lichte verhevenheid, mogelijk verwijzend naar een zeer oude oorsprong. In 1220 is er sprake van een castrum. Volgens literatuurbronnen, in de 13de eeuw mogelijk één der vier burchten (naast Nekkerspoel, Rumst en Ruisbroek) der Berthouts, die dienst deden als versterking; in zijn huidige vorm naar verluidt opklimmend tot circa 1830, doch herhaaldelijk aangepast.

Bepleisterd en beschilderd classicistisch landhuis met peristilium en neogotische kapel van circa 1907. Naar verluidt sterk aangepast naar ontwerp van E. Welch met gerecupereerd materiaal van de Wereldtentoonstelling van 1958. Bezoek werd niet toegestaan.

Poortgebouw, volgens de literatuur opklimmend tot de 13de-14de eeuw, van bak- en zandsteen, met korfboogpoort in zandstenen kwarthol-omlijsting; de kettinggaten van de vroegere ophaalbrug zijn nog duidelijk zichtbaar.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Walem, schetsen 1907/1.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Battenbroek

Battenbroek (Mechelen)

maakt deel uit van Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.