Pastorie Sint-Walburgaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Zwarte Nonnenstraat
Locatie Zwarte Nonnenstraat 39, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Sint-Walburgaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Walburgakerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 39. Pastorie van Sint-Walburgakerk. Hoekhuis bij driesprong met Panne- en Witte Kanunnikenstraat; ommuurde tuin uitziend op Sint-Walburgapark en laatst genoemde straat.

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met hanggoot, van 1623 volgens boogveldcartouche van bovenvenster in achtergevel. Voorgevel hersteld in 1885 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne); onder meer nieuw rechter benedenvenster en openen van nissen links en rechts op bovenverdieping. Verankerde baksteenbouw. Laat-renaissance lijstgevel met muurkapel boven deur: rondboognisje in aedicula-omlijsting met inzwenkende bekroning; recenter Mariabeeldje. Rechth. muuropeningen verdiept in rond- en korfboogomlijstingen met geprofileerd beloop op afzaat. Kroonlijst op kraagstenen. Twee dakvensters met inzwenkende top- en schouderstukken; baksteenversieringen in boogvelden onder meer schelpvulling links. Vernieuwd houtwerk: houten kruiskozijnen met glas-in-lood, persiennes op begane grond. Herstelde schoorstenen met pilasters.

Achtergevel met evenwichtiger ordonnantie. Voornamelijk horizontale gevelmarkering: doorgetrokken afzaten met tandlijst van de tudorboogomlijstingen van de muuropeningen. Kroonlijst op kraagstenen doorbroken door twee dakvensters met inzwenkende top; aediculaomlijsting links, schelpvulling en schouderstukken rechts.

Zijtrapgevels. Links, muurkapel in neorenaissancestijl gedateerd 1926: kruiswegstatie van de Boetprocessie "Hulp van Simon van Cirenen", boven inscriptie "CCC-jaar na de instelling door Z.E.H. Jac: Clou-van-den-weg van het bitter lijden van O:H:J:C: opgericht". Voorts, twee beluikte rechthoekige zoldervensters verdiept in rondboogomlijsting met afzaat.

  • S.A.V., modern archief, bundel 535.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

maakt deel uit van Zwarte Nonnenstraat

Zwarte Nonnenstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.