erfgoedobject

Pastorie Sint-Walburgaparochie

bouwkundig element
ID: 16912   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16912

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nummer 39. Pastorie van Sint-Walburgakerk. Hoekhuis bij driesprong met Panne- en Witte Kanunnikenstraat; ommuurde tuin uitziend op Sint-Walburgapark en laatst genoemde straat.

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met hanggoot, van 1623 volgens boogveldcartouche van bovenvenster in achtergevel. Voorgevel hersteld in 1885 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne); onder meer nieuw rechter benedenvenster en openen van nissen links en rechts op bovenverdieping. Verankerde baksteenbouw. Laat-renaissance lijstgevel met muurkapel boven deur: rondboognisje in aedicula-omlijsting met inzwenkende bekroning; recenter Mariabeeldje. Rechth. muuropeningen verdiept in rond- en korfboogomlijstingen met geprofileerd beloop op afzaat. Kroonlijst op kraagstenen. Twee dakvensters met inzwenkende top- en schouderstukken; baksteenversieringen in boogvelden onder meer schelpvulling links. Vernieuwd houtwerk: houten kruiskozijnen met glas-in-lood, persiennes op begane grond. Herstelde schoorstenen met pilasters.

Achtergevel met evenwichtiger ordonnantie. Voornamelijk horizontale gevelmarkering: doorgetrokken afzaten met tandlijst van de tudorboogomlijstingen van de muuropeningen. Kroonlijst op kraagstenen doorbroken door twee dakvensters met inzwenkende top; aediculaomlijsting links, schelpvulling en schouderstukken rechts.

Zijtrapgevels. Links, muurkapel in neorenaissancestijl gedateerd 1926: kruiswegstatie van de Boetprocessie "Hulp van Simon van Cirenen", boven inscriptie "CCC-jaar na de instelling door Z.E.H. Jac: Clou-van-den-weg van het bitter lijden van O:H:J:C: opgericht". Voorts, twee beluikte rechthoekige zoldervensters verdiept in rondboogomlijsting met afzaat.

  • S.A.V., modern archief, bundel 535.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie Sint-Walburgaparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16912 (Geraadpleegd op 19-05-2019)