18de-eeuws herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Roomstraat
Locatie Roomstraat 40, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 18de-eeuws herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw; twee bouwlagen en vier aaneensluitende traveeën onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien), in de gevelas voorzien van een steekbogige dakkapel in een arduinen omlijsting met voluten en een vaas als bekroning. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met geblokte hoekdammen. Arduinen plint met geprofileerde panelen met uitgeronde hoeken; herhaling van dit motief op de borstwering van de verdieping. Steekboogvensters in geprofileerde arduinen omlijsting. Dito deur in rijk geprofileerde arduinen omlijsting op neuten, voorzien van een schelpvormige sluitsteen en accoladevormige tussendorpel; ijzeren waaier. Gevelbekroning door middel van een gelede architraaf, vlakke fries en eenvoudige kroonlijst.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roomstraat

Roomstraat (Lokeren)

maakt deel uit van Stadskern Lokeren

Bosmanstraat, Durmelaan, Gasstraat, Groentemarkt, Grote Kaai, Kapellestraat, Kazernestraat, Kerkplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.