erfgoedobject

Ingangspoort en schoolgebouw

bouwkundig element
ID: 18177   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18177

Beschrijving

Ingangspoort van voormalige stadsschool, volgens archiefstukken opgetrokken naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe van 1910. Achterliggend schoolgebouw volgens kadastergegevens van 1906. Gewitte bak- en natuurstenen lijstgevel met neoclassicistische inslag, van één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak (kunstleien, nok parallel straat). Sokkel van ruw gekapte natuursteen omlijst door arduin. Hoger opgaand en licht uitspringend deurrisaliet bekroond door driehoekig fronton boven fries met opschrift "Stadsschool". Rechthoekige vleugeldeur in omlijsting onder gebogen fronton en tussen getraliede zijlichten; vijflicht als bovenlicht.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling VIII(Gent), 1906/71.
  • Stadsarchief Gent, reeks F, nummer 80(27).

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Ingangspoort en schoolgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18177 (Geraadpleegd op 25-08-2019)