erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens

bouwkundig element
ID
18191
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18191

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (pannen), volgens gevelopschrift naar ontwerp van architect J. Lippens en volgens archiefstukken van 1925. Witte, gecementeerde lijstgevel in art-decostijl met smalle deurtravee. Bredere venstertravee op bovenverdieping tussen versierde pseudo-pilasters; voorzien van erker en balkon op trapezoïdale plattegrond. Drielicht met ijzeren balkonleuningen. Driezijdige uitsprong van venstertravee herhaald in houtwerk van venster in deurtravee. Typisch zijn de herhaalde versieringsmotieven in reliëf: ribbels, driehoekjes en andere sierlijsten. Het driehoekmotief keert ook terug in het gekleurd glas-in-loodraamwerk.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1925/S/76.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18191 (Geraadpleegd op 02-03-2021)