Ingangspoort van de citadel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gustaaf Den Duitsdreef
Locatie Gustaaf Den Duitsdreef zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ingangspoort van de citadel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Citadelpark

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1984.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Citadelpark

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ingangspoort van de citadel. Enig resterend gedeelte van de citadel (samen met een tot berg- en werkplaats ingericht gedeelte voor de plantsoendienst bij de grot (westen) gelegen aan de oostzijde van het park en daterend van 1826.

Neoclassicistisch poortgebouw met centrale rondboogdoorgang in geblokte arduinen omlijsting, geflankeerd door dito pilasters onder driehoekig fronton met reliëfs en in 1830 vervangen Belgisch wapenschild "L'union fait la force". Behouden Latijnse inscriptie onder de fries: "nemo me inpune lacesset". Links en rechts bakstenen vertrekken voor de wacht.

Achtergevel met imitatievoegen in het middenrisaliet en op de hoekpilasters. Telkens een centrale rondboogdeur met bekronende oculus en dito vensters in de zijpartijen. Aflijnend hoofdgestel en bekronende ijzeren leuning.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Citadelpark

Ambroise Verschaffeltdreef, Eugène Felixdreef, Familie De Vignedreef, Familie Van Rysselberghedreef,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.