Burgerhuis in art nouveau ontworpen door Beert-Campens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Fortlaan
Locatie Fortlaan 17, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art nouveau ontworpen door Beert-Campens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Fraai art-nouveauhuis gedateerd 1899, volgens bouwaanvraag van 1898 naar ontwerp van architect Beert-Campens fils. Geel bakstenen voorgevel op plint van arduin en breuksteen; drie bouwlagen onder zadeldak. Asymmetrische doch bestudeerde ordonnantie gebaseerd op diagonalen waardoor de verschillende onderdelen van de eerste en tweede bouwlaag in relatie staan tegenover elkaar en onderling verbonden worden door verdiepte borstweringen met fraaie sgraffitopanelen; horizontaal vensterregister op de bovenste verdieping. Variërende vensteropeningen met arduinen deelzuiltjes en latei bij het drielicht van de benedenverdieping, met ijzeren I-balk met rozetjes bij het twee- en vijflicht van de bovenverdieping. Verdiepte boogvelden onder waterlijst met sgraffitopanelen met gestileerde florale en marine motieven. Driezijdige erker op smeedijzeren kraagstuk van het koepeldakje. Sierankers in zweepslagstijl. Verdiepte borstwering met jaartal in sgraffitopaneel van uiterst rechts venstertje. Rechthoekige deur (fraai houtwerk) met latei op consooltjes, ontlastingsboog en bovenlicht onder gebogen waterlijst met versierde voluten. Sterk overkragende houten kroonlijst boven een sgraffitofries op gekoppelde smeedijzeren consoles in zweepslagstijl.

Circa 1930 verbouwde achtergevel naar ontwerp van architect J. Hebbelynck.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1898/B/31.
  • CAVENS A. 1931: Jean Hebbelynck architecte, Gand artistique, 2, 35.
  • VAN DAMME L. 1978: Woonhuizen in de Nieuwe stijl te Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 145.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fortlaan

Fortlaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.