Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Groot-Brittanniëlaan, Godshuizenlaan
Locatie Groot-Brittanniëlaan 1-3, 3A, 5-7, Godshuizenlaan 161-163, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Als architectonisch geheel ontworpen hoekcomplex met de Godshuizenlaan (nummer 161-163) in een expressionistische baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, gesigneerd "Geo Henderick, architecte, Gand", volgens bouwaanvraag van 1928. Huizenblok met drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak (leien) met parabolische dakkapellen. Vlakke gecementeerde onderbouw met gekoppelde rechthoekige deuren en poorten gescheiden door haast vierkante vensters. Contrasterende symmetrisch opgebouwde en plastisch uitgewerkte bakstenen bovenbouw met afgeronde in- en uitspringende partijen. Brede centrale afgeknotte puntgevel met gebogen erker en bekronende ijzeren balkonleuning voor het bovenste deurvenster. Trapsgewijs verspringende zijpenanten met kleine venstertjes. Gelijkaardige hoekrisalieten met smallere bekronende puntgevel. Identieke tussenliggende gevelwanden met loggia op de tweede bouwlaag en afgeronde erker met balkon op de derde verdieping, gekoppelde vensters in de overige traveeën. Decoratief baksteenverband in de borstweringen en voor de venster- en gevelaflijning. Ramen met bewaard houtwerk met typische horizontale verdeling. Deuren met siersmeedwerk en deurtrekker in de vorm van een zeepaardje.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1928/B/72.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Groot-Brittanniëlaan

Groot-Brittanniëlaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.