erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Ernest Van Hamme

bouwkundig element
ID
18570
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18570

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit eclectisch burgerhuis werd in 1901 ontworpen door architect Ernest Van Hamme.

Historiek

De bouwheer was Fr. René Vandeputte-Hage, een nijverheidsbestuurder wonende te Parijs (Rue du Faubourg Saint-Denis nummer 207). Omwille van praktische redenen nam diens broer Mr. Caron-Vandeputte, een Gents fabriekseigenaar (Fabrique de Pipes, Articles pour Fumeurs) wonende in de Veldstraat 49 in Gent), de opvolging van de bouwwerken op zich. Men bouwde op lot 12 van Verkavelingsserie II, een perceel van 333,30 m² (gekocht voor 7200 frank bij notaris Fobe). De bouwaanvraag dateert van november 1901 waardoor het pand wellicht in 1902 werd opgetrokken. Aanvankelijk was er discussie over de bouwhoogte die volgens de bouwvoorschriften minstens 10,5 meter tussen voetpad en kroonlijst moest bedragen. De bouwheer kon verkrijgen dat het ontwerp met twee bouwlagen en een mansardeverdieping werd aanvaard, mits een lichte verhoging van de gevel zodat de bouwvoorschriften werden gerespecteerd. Vreemd genoeg zal de bouwheer enkele jaren nadien, in 1909 toelating vragen om het pand alsnog met één bouwlaag te verhogen waardoor de huidige situatie ontstond. Het enige verschil met de bouwplannen zijn de vensters van de tweede verdieping die rondbogig in plaats van rechthoekig zijn uitgevoerd. De gevel werd recent (circa 2011-2012) gereinigd. De drie bol- en eivormige bekroningen van het dakvenster zijn verdwenen. De originele aanleg en het plaveisel van de voortuin bleef bewaard. Ook het hekwerk, inclusief dubbel toegangshek is nog aanwezig.

Beschrijving

Het pand ligt verdiept ten opzichte van de rooilijn en heeft een voortuin omheind met smeedijzeren hekwerk met strak geometrische vormgeving. Het dubbel toegangshek bevindt zich links, tegenover de voordeur. De voortuin bewaart de oorspronkelijke aanleg met plantenperken en het origineel plaveisel bestaande uit een okerkleurige betegeling. Het pand telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien, nok parallel aan de straat). Het gevelparement van de lijstgevel bestaat uit beige geglazuurde baksteen in kruisverband en wordt horizontaal geleed door bepleisterde banden en waterlijsten, doorlopende lekdrempels en een enkele rij rode en groene geglazuurde bakstenen. Bovenaan is de gevel afgelijnd met een overkragende houten kroonlijst met tandlijst, in de rechtertravee op consolevormige klossen. De gevel is opgebouwd uit een smalle deurtravee links en een uitspringende rechtertravee met balkon op de eerste verdieping. De begane grond is afgewerkt met een hardstenen plint met bossage. De verhoogde begane grond is opengewerkt met een voordeur en een gekoppeld bel-etagevenster, alle onder een rondbogige geblokte geprofileerde omlijsting, bij de voordeur met consolevormige sluitsteen. De voordeur is een vleugeldeur met panelen met schijfmotieven en deurvensters met metalen grille, met daarboven een vast bovenlicht met glas in lood. Verder bleven ook twee deurtrekkers met ingewerkte brievengleuven en een uitzonderlijk sierlijke en vrijstaande voetschraper bewaard. De gekoppelde bel-etagevensters zijn gevat tussen twee pilasters en gescheiden door een halfronde tussenzuil, alle met ionische kapitelen. Origineel schrijnwerk met bijzondere glas-in-loodramen met geometrisch motief. De eerste verdieping heeft links een rondboogvenster met verdiepte sponning en onder een rollaag met donkergroene geglazuurde bakstenen en sluitsteen, ingevuld met T-ramen. De borstwering is gedecoreerd met twee diamantkoppen. De rechtertravee wordt benadrukt door een massieve halfronde balkonuitbouw met rondboogbalustrade. Palladiaans balkonvenster met eenvoudige pilasters onder een geprofileerde omlijsting met sluitsteen voor het centrale rondboogvenster. Origineel schrijnwerk en balkondeuren met vast bovenlicht. De tweede verdieping heeft twee identieke rondboogvensters met hardstenen dorpels en onder rollaag met sluitsteen, ingevuld met houten T-ramen. De gevel is afgelijnd met een geprofileerde waterlijst met daarboven de kroonlijst. Het mansardedak heeft links een oeil-de-boeuf en rechts een rechthoekig dakvenster tussen geblokte hoekpilasters met voluutvormige vleugelstukken, onder een kroonlijst met rondboogfronton.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1901/B/88 ; 1909/B/29.
  • Stadsarchief Gent, Reeks G, 3608.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/44021/119.1, Parklaan met omgeving, laan met tweeëndertig gekandelaarde platanen, in Gent (DECLERCQ D., 2016).
Auteurs :  Declercq, Daan
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Burgerhuis ontworpen door Ernest Van Hamme [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18570 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.