erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Antonius abt

bouwkundig element
ID: 18638   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18638

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1642 op de wijk Meulestede gebouwde kapel, heropgericht in 1731 en aangepast in 1865-67. Vanaf 1843 hulpkerk van de Sint-Salvatorparochie, sinds 1909 van de Sint-Theresiaparochie.

Naar het oosten georiënteerde eenbeukige kerk van zes traveeën, onder zadeldak (leien). Zuidgevel vrijgekomen door sloping van de aangrenzende panden van de Meulesteedsesteenweg. Eenvoudige bak- en zandsteenbouw in classicerende barokstijl, volgens gevelstenen (westgevel) daterend van 1731 en met in 1867 vernieuwde westbouw met neobarokke inslag. Volgens archiefstukken van 1865 (bouwaanvraag) toevoeging van sacristie en doopkapel tegen de laatste vier traveeën van de zuidgevel met winterkapel op de bovenverdieping en wijziging van de koorgevel (oosten). Tezelfdertijd toevoeging van een intussen verdwenen dakruiter. Bak- en natuurstenen westbouw van twee bouwlagen en drie traveeën bestaande uit centrale vierkante westtoren geflankeerd door licht achteruitspringende portalen. Markerende hoekkettingen. Eerste torengeleding met natuurstenen parement, voorzien van rondboogpoort gevat in een geprofileerde omlijsting op imposten met uitgespaarde bovenhoeken, vlakke sleutel en rechte kroonlijst. Erboven een paneel met opschrift: "Santo Antonio". Tweede geleding met ruim rondbooglicht in natuurstenen omlijsting voorzien van imposten en rolwerksleutel en gevat in rechthoekig spaarveld. Horlogegeleding afgelijnd door versierd natuurstenen entablement met kroonlijst op consoles, bekronende balustrade met siervazen op de hoekpostamenten. Achthoekige lantaarn van twee geledingen waarin rondboogvormige galmgaten in bepleisterde omlijstingen. Leien koepeldak met windhaan. Steekboogvormige zijportalen in vlakke natuurstenen omlijstingen met oren en eveneens omlijste liggende rechthoekige bovenlichten. Blinde, omlijste, rondboogvormige bovenvensters in natuurstenen spaarveld met lekdrempel, op versierde consoles. Een weinig omlopend hoofdgestel met natuurstenen panelen op de fries, kroonlijst op consoles en blinde attiek.

Verankerde bakstenen noordgevel op plint van grote, grijze natuurstenen blokken. Hoge steekboogvensters in vernieuwde omlijstingen met oren en gebogen druiplijst. Sporen van een gedichte deuropening in de eerste travee.

Zuidgevel met sporen van twee gedichte steekboogvensters met zandstenen druiplijst. Aanbouwsel van 1865 met getraliede, rechthoekige benedenvensters onder ontlastingsboog, getoogde bovenvensters met lekdrempel. Oostelijke tuitgeveltop met geprofileerde natuurstenen aflijning en topoculus.

Bepleisterd en geschilderd kerkinterieur. Kruisribgewelven geritmeerd door zandstenen gordelbogen op rocailleconsoles. Vlak afgedekte winterkapel.

Mobilair: marmeren hoofdaltaar (18de eeuw) afkomstig van de gesloopte Sint-Catharinakerk in de Lange Violettestraat (nummer 63, oud nummer 55) met schilderij van Sint-Antonius abt; 18de-eeuwse eiken biechtstoel; 19de-eeuwse ijzeren communiebank met vergulde medaillons.

Orgel door P.C. Van Petegem (1823- 1846).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1865/10556.
  • HEINS M. 1916-1920: Cand, sa vie et ses institutions, Tome II, Gent, 527.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Antonius abt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18638 (Geraadpleegd op 04-12-2020)