erfgoedobject

Sint-Jan-Baptistinstituut

bouwkundig element
ID
18645
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18645

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schoolgebouw ontworpen door E. Van Hoecke-Delmarle in 1909. Voorportaal met bureau en spreekkamer gelegen achterin beplant voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Topgevel in neo-Vlaamserenaissance getinte stijl met drie rondbogen, in het midden deur, in geveltop rondboognis met heiligenbeeld, in topstuk gedateerd 1909. Erachter breed klasgebouw (volgens bouwaanvraag) van twee bouwlagen en twaalf traveeën onder schilddak, geflankeerd door zijaanbouwsels van één bouwlaag onder zadeldak. Getoogde vensters gescheiden door pilasters. Toegangsdeuren in de twee risalieten met bekronend driehoekig fronton.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/R/20.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jan-Baptistinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18645 (Geraadpleegd op 19-06-2021)