erfgoedobject

Villa Mauresque naar ontwerp van Marcel Colpaert

bouwkundig element
ID
18647
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18647

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamde Villa Mauresque in neomoorse stijl, volgens een bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van Marcel Colpaert in opdracht van E. Adriaensens. Onderkelderde rijwoning van twee bouwlagen en drie traveeën onder een plat dak met bekronende balustrade (voorheen met centrale koepel met bovenaan het symbool van een halve maan), op een gecementeerde plint met imitatiebreuksteen. Aan de rechterkant van het woonhuis bevindt zich een later toegevoegde, dieperliggende garage, eveneens bekroond met een balustrade. De voortuin wordt van de straat gescheiden door een betonnen balustrade.

Dubbelhuis met symmetrisch opgebouwde, heden gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel. De geometrische versieringen, zoals voorzien op plan, zijn vandaag grotendeels verdwenen. Verticaliserende pilasters met consoles onder een overkragende kroonlijst.

De Tudor- en hoefijzerboogvormige vensters met geaccentueerde booglijst en de rondboogdeur in tudorboogvormig portaaltje geflankeerd door getorste zuilen, geven de gevel een Moors karakter. Houten schrijnwerk in de deur- en vensteropeningen met onder meer een houten voordeur met in het bovenlicht een waaiervormige roedeverdeling.

De plattegrond is, volgens de bouwplannen, opgebouwd volgens een traditioneel schema. Op de begane grond verdeeld de centrale, doorlopende gang dit verdieping in twee. Achteraan de gang bevindt zich het trappenhuis met een doorgang naar de achtertuin. Links van de gang is het salon met daarachter een bureel en rookkamer. Rechts is de eetplaats met daarachter de keuken en de wasplaats. De bovenverdieping is volgens eenzelfde schema opgebouwd met links van de centrale gang twee slaapkamers en rechts een slaapkamer en badkamer.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1932/R/39.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M., 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel-Gent.
  • LAPORTE D., SNAUWAERT, L., 2003: Gids voor architectuur in Gent, Tielt, 326.
  • LAPORTE D., 1994: Architectuurgids Gent, Turnhout, 260.
  • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten- en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Ellen Klompmaker, 2011-2012.

Auteurs: Depuydt, Katrijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Mauresque naar ontwerp van Marcel Colpaert [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18647 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.