erfgoedobject

Neoclassicistisch landhuis

bouwkundig element
ID
18730
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18730

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistisch kasteeltje volgens kadastergegevens opgetrokken in 1875 op de plaats van een ouder kasteel (?). Gelegen op een vroeger volledig omwald haast vierkant terrein aan de linkeroever van een meander van de Opperschelde. Tot 1851 vertoonde de wal een achtvorm doordat het domein door een tussenwal in twee gedeeld was, hetgeen wijst op een site met mogelijk middeleeuwse oorsprong. Reeds voorkomend op het plan van Deventer (circa 1560). Het plan van J. Horenbault (1619) toont een binnen een dubbele wal gelegen kasteeltje en vermeldt op het perceel "Zeghers" als eigenaar; voorts laat het een toegangsweg zien aan de zuidoostelijke kant leidend naar een woning met achter aangebouwde vierkante toren.

Huidige onderkelderde woning van het dubbelhuistype met twee bouwlagen onder vernieuwd mansardedak (leien). Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van vijf en twee traveeën begrensd door geblokte hoekpilasters. Kelderverdieping met geprofileerde arduinen sokkel lopend rondom de getraliede steekboogvensters en afgelijnd door kordon. Benedenverdieping met omlopende arduinen kroonlijst. Voorgevel uitziend op de Moutstraat, met centrale deurtravee geflankeerd door twee smallere en licht uitspringende venstertravee. Rechthoekige muuropeningen ingeschreven in geprofileerde omlijstingen. Benedenvensters op spiegelpaneel en lekdrempel, bovenvensters op omlopende kordon. Deur met rechte steektrap (7 treden). Eenvoudig omlopend hoofdgestel met getande en gekorniste kroonlijst voorzien van klossen.

Gelijkaardige achtergevel uitziend op de tuin, doch met uitspringend middenrisaliet van drie traveeën op trapezoïdale plattegrond. Rechthoekige arduinen terras met toegangstrap (7 treden) voor de deurtravee en rechthoekig portiek: plat dak afgelijnd door hoofdgestel met kroonlijst op consooltjes en lage attiek geschraagd door gekoppelde zuilen op de hoeken. Deur geflankeerd door gekoppelde pilasters.

Bewaard en gerestaureerd tuinpaviljoentje uit midden 18de eeuw, deels gebouwd op de resten van de wal met uitzicht op de Scheldebocht. Bepleisterd en witgeschilderd gebouwtje op vierkante plattegrond en onder mansardedak (leien). Aan drie zijden verlicht door een rechthoekig venster. Steekboogdeur met trap in zuidgevel, gevat in omlijsting met hol beloop en onder gebogen fronton. Omlopend eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling VIII (Gent), 1851/33 en 1875/14.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Neoclassicistisch landhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18730 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.