erfgoedobject

Villa Dry Van Eycks

bouwkundig element
ID
18762
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18762

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Dry Van Eycks
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Dry Van Eycks
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Enige overblijvende villa van de vier gewijd aan beroemde Vlaamse schilders, volgens opschrift deurdorpel zogenaamd Villa Dry Van Eycks. Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak (leien), rechts met twee dakkapellen, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Arduinen plintsteen met opschrift "A. Lammens Bove, eigenaar 1900". Eclectische baksteenbouw met voornamelijk gotische, renaissance en rococo elementen. Licht uitspringende deurtravee op bovenverdieping overgang naar achthoekige torengeleding boven kroonlijst met leien torenspits. Links brede en licht uitspringende poorttravee (vroegere doorrit naar erachter gelegen stallen) met een tweede bovenverdieping voorzien van getrapte geveltop. Venstertravee met loggia's, op verhoogde begane grond rondbogen op zuilen; "Trek van de Noordzee tot den Rijn/ Wilt gij bij kunstenaars zijn" op borstwering van loggia. Houten leuning voor loggia van bovenverdieping. Deur met fraai bewaard houtwerk en tweeledig bovenlicht in een geschilderd en getrapt uitspringend muurveld. Drieledig bovenlicht der rondboogpoort in classicistisch geschilderd muurveld met fronton en volgend opschrift: "Landen van 't Zuid, landen ten Noorden Steden in 't West, paleizen in 't Oost Pronken met Kunst van Vlaanderens kroost". Boogvelden der bovenvensters met gesculpteerde portrethoofden van Jan, Hubert en Margareta Van Eyck. Bovenste venster van poorttravee ingeschreven in getrapt aanzettend en spitsboogvormig verdiept muurveld.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1900/B/2.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Dry Van Eycks [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18762 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.