Twee burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 16, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omvat heden twee gerestaureerde huizen: rechts, diephuis met trapgevel (6 treden + topstuk en bolornament), twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), op cartouches gedateerd "ANNO 1671". Verankerde bak- en zandsteenbouw. Gekoppelde vernieuwde kruiskozijnen, per register afgelijnd door waterlijsten en hoekblokken en overspannen door ontlastingsbogen. Verrijkte geveltop met gedateerde cartouches en ovale oculus onder gebogen druiplijst rustend op voluten. Achtertuitgevel met muurvlechtingen, twee traveeën met kruiskozijnen met sponning en duimen. Gewelfde kelder.

Links, trapgevel (7 treden + topstuk met siervaas) van 1663-1664 (archiefstukken) met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandsteenbouw met traditionele registeraflijning met waterlijsten, vernieuwde kruiskozijnen met ontlastingsbogen van bak- en zandsteen doch typische barokke afwerking van de oculus in de geveltop, gevat in guirlandes met hangende voluten. Toegevoegde hardstenen deuromlijsting van 1777: geprofileerd beloop met uitgespaarde bovenhoeken onder een gestrekte druiplijst. Houten deur met gesculpteerde tussendorpel met guirlandes en rond bovenlicht met waaier. Achtertuitgevel met muurvlechtingen, twee traveeën met verbouwde kruiskozijnen in zandsteenomlijsting met bekronende oculus en sporen van hangende festoenen.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/2, 75.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.