Geografisch thema

Burgstraat

ID
2722
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2722

Beschrijving

Vanouds zeer belangrijke straat en invalsweg, leidende naar de burcht of Gravensteen. Rechte verbindingsstraat tussen het centrum en het Sint-Elisabethbegijnhof. Vermelding van verschillende "stenen", onder meer van Simon de Mirabello, Heer van Hale die er de school der Bonifanten in onderbracht (1360). In 1376 kochten deze Bonifanten het zogenaamd "Naaldekens Couvent" eveneens in de Burgstraat gelegen, vermoedelijk het huidige hoekcomplex met de Botermanstraat, waar ze verbleven tot de vernieling door de calvinisten. Een andere belangrijke instelling was het zogenaamde "hospitaal van de H. Maria" (begin 13de eeuw), bekend onder de naam "weeshuis", op de hoek van de Ramen en verbouwd tot woonhuizen in de loop van de 17de - 18de eeuw.

Verschillende brouwerijen, herbergen en neringhuizen zijn met naam bekend, doch vaak is een juiste localisatie niet mogelijk.

Omstreeks midden 17de eeuw vestigden de paters discalsen of ongeschoeide karmelieten zich in een deel van het voormalige Prinsenhof, namelijk de leeuwenmeers met zogenaamd "leeuwenhof". Ze bouwden er een kerk en klooster met ingang aan de Burgstraat.

Heden vrij heterogeen straatbeeld met nog overwegend behouden oude bebouwing, voornamelijk bij de Onthoofdingsbrug waar de talrijke topgevels, onder meer de mooie renaissancegevel, alle ca. 1916-1917 gerestaureerd werden naar het voorbeeld van de opfriscampagne van de Gras- en Koornlei voor de wereldtentoonstelling van 1913. Verder talrijke oude kernen (met overwelfde kelders opklimmend tot de 13de en 14de eeuw) doch vaak verbouwde voorgevels uit de 19de eeuw. Enkele 18de-eeuwse en 19de-eeuwse herenhuizen behielden hun oorspronkelijk interieur.

De meeste gelijkvloerse verd. werden verbouwd tot winkelpuien om aan de huidige functie van winkelstraat te voldoen.

 • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.59/D.34.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis In het Meuleken

 • Omvat
  Burgerhuis met empiregevel

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis met klokgevel

 • Omvat
  Ensemble in empirestijl en pianofabriek Van Hyfte

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis met lijstgevel neo-Lodewijk XVI-stijl

 • Omvat
  Hoek- en burgerhuis

 • Omvat
  Hoekcomplex in classicerende barok

 • Omvat
  Hoekcomplex met de Jan Botermanstraat

 • Omvat
  Hoekcomplex met kern van het Weeshuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis Het Trompetje

 • Omvat
  Hoekhuis met het Sint-Elisabethplein

 • Omvat
  Hoekhuis met trapgevel

 • Omvat
  Hotel de Loose

 • Omvat
  Huis der Gekroonde Hoofden

 • Omvat
  Kerk en klooster der ongeschoeide karmelieten of discalsen

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Nijverheidsgebouw

 • Omvat
  Poortgebouw van een herenhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning en arbeiderswoning

 • Omvat
  Stadswoning met empiregevel

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Twee breedhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen met trapgevels

 • Omvat
  Twee identieke burgerhuizen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2722 (Geraadpleegd op 19-06-2021)