Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 10, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen, winkels
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Nummer 10. Hoekhuis met uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deel uitmakend van hoekcomplex, heden uitziend op het graspleintje waar eertijds de Houtlei uitmondde in de Lieve. Omvattende vier panden waarvan de drie linker (nummer 12-16, 18-22, 24-28) vermoedelijk in kern opklimmend tot begin 18de eeuw en het hoekpand in dezelfde stijl toegevoegd begin 20ste eeuw na de demping van de Houtlei. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen (zandsteen en arduin). Begane grond met winkelpuien.

Voorgevel van zes gekoppelde traveeën met vier bouwlagen onder schilddak (leien), geflankeerd door een lagere hoektravee langs de waterzijde en een ingangsportiek met twee opengewerkte bouwlagen en bekronende balustrade op de linker hoek. Een drie bouwlagen hoge travee onder leien bedaking in de oksel vormt een trapsgewijze overgang tussen de twee panden. Gekoppelde rechthoekige vensters gescheiden door smalle doorlopende penanten, afgelijnd door waterlijsten. Verdiepte borstweringen verrijkt met bakstenen spiegels. Een geprofileerde band onder de overkragende kroonlijst lijnt de gevel af.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.