erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 19252   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19252

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Nummer 10. Hoekhuis met uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deel uitmakend van hoekcomplex, heden uitziend op het graspleintje waar eertijds de Houtlei uitmondde in de Lieve. Omvattende vier panden waarvan de drie linker (nummer 12-16, 18-22, 24-28) vermoedelijk in kern opklimmend tot begin 18de eeuw en het hoekpand in dezelfde stijl toegevoegd begin 20ste eeuw na de demping van de Houtlei. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen (zandsteen en arduin). Begane grond met winkelpuien.

Voorgevel van zes gekoppelde traveeën met vier bouwlagen onder schilddak (leien), geflankeerd door een lagere hoektravee langs de waterzijde en een ingangsportiek met twee opengewerkte bouwlagen en bekronende balustrade op de linker hoek. Een drie bouwlagen hoge travee onder leien bedaking in de oksel vormt een trapsgewijze overgang tussen de twee panden. Gekoppelde rechthoekige vensters gescheiden door smalle doorlopende penanten, afgelijnd door waterlijsten. Verdiepte borstweringen verrijkt met bakstenen spiegels. Een geprofileerde band onder de overkragende kroonlijst lijnt de gevel af.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs : Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19252 (Geraadpleegd op 19-05-2019)