Burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 12-28, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 12-16, 18-22, 24-28. Huizenrij deel uitmakend van hoekcomplex, heden uitziend op het graspleintje waar eertijds de Houtlei uitmondde in de Lieve. Omvattende vier panden waarvan de drie linker (nummer 12-16, 18-22, 24-28) vermoedelijk in kern opklimmend tot begin 18de eeuw en het hoekpand (nummer 10) in dezelfde stijl toegevoegd begin 20ste eeuw na de demping van de Houtlei. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen (zandsteen en arduin). Begane grond met winkelpuien.

Voorgevels van respectievelijk drie, vier en drie traveeën en vier bouwlagen onder schilddak (leien), uit de eerste helft van de 18de eeuw, ontpleisterd en gerestaureerd in begin 20ste eeuw en opgevat als een gevelwand. Aflijnende waterlijsten geleden de gevel horizontaal terwijl de vier gekoppelde middentraveeën, uitgewerkt als risaliet, de gevel accentueren. Zelfde gevelordonnantie als hoekpand waarvan de voorgevel oorspronkelijk hiervan gekopieerd werd. De zijtraveeën hebben bredere penanten.

De achtergevelwand uitziend op de Lieve is opgesplitst in verschillende topgevels met haakse zadeldaken (pannen): twee nieuwe trapgevels waarvan de linker overkraagt op het water; een vermoedelijk gerestaureerde trapgevel (17de eeuw) met vier bouwlagen onder meer met zichtbare kelderverdieping met overkragende bovenverdiepingen op twee rondbogen rustend op zandstenen consoles en een puntgevel met schouderstukken.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.