erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID
19253
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19253

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

Beschrijving

Huizenrij deel uitmakend van hoekcomplex, heden uitziend op het graspleintje waar eertijds de Houtlei uitmondde in de Lieve. Omvattende vier panden waarvan de drie linker vermoedelijk in kern opklimmend tot begin 18de eeuw en het hoekpand (nummer 10) in dezelfde stijl toegevoegd begin 20ste eeuw na de demping van de Houtlei. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen (zandsteen en arduin). Begane grond met winkelpuien.

Voorgevels van respectievelijk drie, vier en drie traveeën en vier bouwlagen onder schilddak (leien), uit de eerste helft van de 18de eeuw, ontpleisterd en gerestaureerd in begin 20ste eeuw en opgevat als een gevelwand. Aflijnende waterlijsten geleden de gevel horizontaal terwijl de vier gekoppelde middentraveeën, uitgewerkt als risaliet, de gevel accentueren. Zelfde gevelordonnantie als hoekpand waarvan de voorgevel oorspronkelijk hiervan gekopieerd werd. De zijtraveeën hebben bredere penanten.

De achtergevelwand uitziend op de Lieve is opgesplitst in verschillende topgevels met haakse zadeldaken (pannen): twee nieuwe trapgevels waarvan de linker overkraagt op het water; een vermoedelijk gerestaureerde trapgevel (17de eeuw) met vier bouwlagen onder meer met zichtbare kelderverdieping met overkragende bovenverdiepingen op twee rondbogen rustend op zandstenen consoles en een puntgevel met schouderstukken.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein en omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Hoekhuis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19253 (Geraadpleegd op 22-06-2021)