Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 13. Onderkelderd hoekhuis, aanvankelijk bij de Appelbrug gelegen, met zijgevel uitziend op de Houtlei. Heden gecementeerde voorgevel van vier traveeën met twee bouwlagen onder een mansardedak (leien), volgens archiefstukken te dateren 1769. Zandstenen sokkel. Rechthoekige vensters in vlakke, doorlopende omlijsting, met roedeverdeling en verdiepte borstweringen. Twee hoger oplopende middentraveeën bekroond met een driehoekig fronton met vereenvoudigde oculus. Rechts, fraaie spiegelboogdeur in Lodewijk XV-stijl: breed holrond beloop der deur ingeschreven in een met gebogen druiplijst bekroonde rechthoekige arduinen omlijsting, sluitsteen met bladversiering en gelijkaardige motieven in de zwikken. Gestrekte tussendorpels en stervormig uitgewerkte waaier.

Zijgevel van vijf traveeën eveneens recent gecementeerd en met vereenvoudigde gevelornamenten. Toegevoegde buitentrap en toegang tot zichtbare kelderverdieping. Links, afgekante hoek met ezelsoor.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 113 nummer 15.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.