Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 21-27, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 15. Dubbelhuis van zeven traveeën met twee bouwlagen onder mansardedak (leien), op een balk van de zoldering gedateerd 1767, A:I:M; volgens archiefstukken verbouwd in 1771. Verankerd zandstenen voorgevelparement tot de tweede bouwlaag, de drie hoger oplopende middentravee zijn echter van baksteen (verbouwing van 1771) onder driehoekig fronton met oeil-de-boeuf. Rechthoekige vensters, gescheiden door smalle penanten met kwartholle dagkanten. Bovenvensters met rocailleconsooltjes op de middenstijl en gesmeed ijzeren leuningen in de tweede en zesde travee. Brede spiegelboogvormige poortomlijsting met kwarthol geprofileerd beloop op neuten, onder gebogen druiplijst met bladfestoenen in de zwikken. Vleugeldeur met accoladevormige tussendorpel met roccaillesluitsteen en fraai bovenlicht. Bepleisterde achtergevel met identieke ordonnantie.

Zijvleugel, aanvankelijk langs de Houtlei gelegen. Drie bouwlagen met zichtbare kelderverdieping en vier traveeën waarvan de twee linkse traveeën vooruitspringen, onder zadeldak (pannen). Bepleisterde voorgevel volgens bouwaanvraag van 1840. Horizontaal belijnde lijstgevel met imitatiebanden op de begane grond, doorlopende kordons en aflijnende kroonlijst op klosjes boven een meanderfries.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 113, nummer 16.
  • Stadsarchief GEnt, reeks G.12, nummer 5706.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.