Burgerhuis in second-empirestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Jan Breydelstraat
Locatie Jan Breydelstraat 35-37, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in second-empirestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis in second-empirestijl

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 23. Monumentaal burgerhuis in second-empirestijl, volgens bouwaanvraag en op de plint gesigneerd en gedateerd "A. Steurbaut 1865" - "F. Claeys-Waterloos" (eigenaars). Gebogen natuurstenen voorgevel met drie bouwlagen van vijf traveeën onder een schilddak (leien) aanvankelijk met belvedère. Begane grond van arduin, met afgevlakte bossage boven de geprofileerde plint. Horizontaal belijnde bovenverdieping met zware puilijst, doorlopende kordons en uitgewerkt hoofdgestel met architraaf, fries met geprofileerde casementen en kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons als gevelbekroning. Licht getoogde vensters in geprofileerde arduinen omlijsting met sluitsteen; op de hoofdverdieping rijker versierd met gebogen fronton, onderbroken door gesculpteerde mannenhoofden in rankwerk; versierde borstweringen.

Behouden interieur met fraai trappenhuis in neoclassicistische stijl; salons met rijk versierde stucplafonds onder meer met banderollen met de namen van de eigenaars.

Bakstenen koetshuis achteraan in de tuin volgens archiefstukken van 1866. Drie traveeën brede voorgevel met twee bouwlagen onder zadeldak (zinkplaten). Geaccentueerde middentravee die iets hoger oploopt en afgelijnd is met overhoekse pinakels. Rechthoekige poorten en rondboogvensters op de bovenverdieping.

Achtergevel zichtbaar vanuit de tuin nummers 9-11: bakstenen vleugel, heden met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (pannen) uit de tweede helft van de 19de eeuw. Verticaal geritmeerde gevel door kolossale bakstenen pilasters waartussen per travee een steekboogvormig benedenvenster en twee gekoppelde rondboogvenstertjes onder bakstenen lijst gevat zijn. Heden zijn alle vensters gedicht. Bakstenen friezen lijnen de bouwlagen af.

  • Stadsarchief Gent, reeks G.12, nummer 10708.
  • Stadsarchief Gent, reeks G.12, nummer 10709.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Jan Breydelstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.