erfgoedobject

Molenromp met maalderij

bouwkundig element
ID: 200127   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200127

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Molenromp met maalderij
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is aangeduid als beschermd monument Molenromp met maalderij
    Deze bescherming is geldig sinds 04-02-1999

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molenkouter
    Deze bescherming is geldig sinds 04-02-1999

Beschrijving

Windmolen opgetrokken circa 1850, in 1912 gemechaniseerd (machinekamer in nieuw opgericht bijgebouw).

Zou in 1912 door brand zijn beschadigd. Kap en gevlucht alsook de luizolder werden weggenomen. De wieken dateerden van 1906 en werden verkocht. In 1862 werd reeds een stoommachine geplaatst die in 1913 door een nieuwe werd vervangen. Eveneens in 1913 werd de maalinstallatie vernieuwd. De bijgebouwen die waaiervormig aan de molenromp werden toegevoegd dateren van 1918.

Bakstenen molenromp, oorspronkelijk van grondzeiler met nog drie zolders (de vierde zolder werd in 1912 verwijderd). Zolder 2 en 3 vormen nu één ruimte. Plat dak met troggewelf (baksteen + ijzeren I-profielen). Bijgebouwen in bakstenen metselwerk (wit gekalkt). Toegang gevormd door brede toegangspoort (rolpoort) en machinekamer.

Maalvloer op de gelijkvloerse verdieping (halve hoogte, op ijzeren poutrel met plankenvloer) met twee koppels maalstenen (frontale opstelling houten meelkuipen met gegalvaniseerde ijzeren wanden), één houten galg; gietijzeren raderwerk verbonden met motor in bijgebouwen door middel van riem in houten kast; lichtsysteem met handwielen; houten meelgoten.

Aanzet diverse jakobsladders (hout). Cilindermolen 'Louis Bonte - Louvain' met 2 gangen (verticaal) - houten aanvoergedeelte met kijkglas. Zolder 1: builmolen 'Louise Bonte' (hout). Graankuiser - trieur + stofafvoer (wanmolen).


Bron     : Beschermingdossier DB002085
Auteurs :  De Schepper, Jo, Wijnant, Jo
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

De molen bevindt zich op de Molenkouter die zich uitstrekt tussen de Kouterbaan en Mazenzeledries. Het is een open kouter, met nu voornamelijk grasland. In het zuiden komt een aanplant van populier voor met enkele beboste percelen. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt de kouter als open akkerland weergegeven. De kouter werd beheerst door de windmolen, die er middenin stond. De huidige graanmolen, omstreeks 1850 gebouwd, is vermoedelijk de vijfde die hier werd gebouwd, wat wijst op de goede windvang op deze locatie. Volgens J. Verbesselt (1966) "is dit voorzeker een primitieve dorpskouter, duidelijk onderverdeeld in drie delen, van mekaar gescheiden door kouterwegen".

Auteurs : Cox, Lise, Van Caenegem, Annelies
Datum: 25-04-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Molenromp met maalderij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200127 (Geraadpleegd op 22-01-2020)