erfgoedobject

Station As

bouwkundig element
ID
200283
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200283

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het spoorwegstation inzonderheid het stationsgebouw, de seininstallatie, de seinpalen, de verlichtingspalen, de betonnen omheining.

Site met industrieel-archeologische waarde. Als enig nog overblijvend en volledig uitgerust station van de spoorwegmaatschappij "Hasselt-Maaseik" opgetrokken in 1874; volgens een sober architecturaal concept dat door de voornoemde maatschappij werd vooropgesteld, met kenmerken die aansluiten bij de in de tweede helft van de negentiende eeuw gangbare utilitaire architectuur. Dit is een voorbeeld van een landelijke stationssite waaruit duidelijk de functionele en ruimtelijke relaties die tussen de verschillende elementen van een dergelijke stationssite bestaan, blijkt.


Bron     : Beschermingsdossier DL000429
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Twee bijgebouwen van het station Eisden-Mijn

  • Is deel van
    As


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Station As [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200283 (Geraadpleegd op )