Station As

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente As
Deelgemeente As
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat zonder nummer, As (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station As

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Station As: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1996.

is beschermd als monument Station As: stationsgebouw, seininstallatie en omheiningsmuur

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het spoorwegstation inzonderheid het stationsgebouw, de seininstallatie, de seinpalen, de verlichtingspalen, de betonnen omheining.

Site met industrieel-archeologische waarde. Als enig nog overblijvend en volledig uitgerust station van de spoorwegmaatschappij "Hasselt-Maaseik" opgetrokken in 1874; volgens een sober architecturaal concept dat door de voornoemde maatschappij werd vooropgesteld, met kenmerken die aansluiten bij de in de tweede helft van de negentiende eeuw gangbare utilitaire architectuur. Dit is een voorbeeld van een landelijke stationssite waaruit duidelijk de functionele en ruimtelijke relaties die tussen de verschillende elementen van een dergelijke stationssite bestaan, blijkt.

Bron: Beschermingsdossier DL000429

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van As

As (As)

is gerelateerd aan Twee bijgebouwen van het station Eisden-Mijn

Spoorwegstraat zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.