Werkplaatsen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Nijverheidsstraat
Locatie Nijverheidsstraat zonder nummer, Merksplas (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Werkplaatsen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vier ten noordoosten van de gevangenis gelegen werkhuizen, oorspronkelijk elk met een opeenvolging van zes sheddaken (nok loodrecht op de straat, golfplaten), zoals in de twee oostelijke blokken. Bevatten onder meer een leerlooierij, meubelmakerij, weverij, smidse, drukkerij,...

Langsgevels en aaneengeschakelde kopgevels geritmeerd door lisenen, getande baksteenlijst en houten kroonlijst. Segmentboogpoorten en dito gedichte muuropeningen in de onderbouw van de langsgevels; blinde segmentboogvelden onder bekronende bredere ontlastingsboog in de kopgevels.

Aanpassingen/wijzigingen: dichtbouwen van de open ruimten tussen de blokken, verbouwen van de typische bedaking tot zadeldak in de twee westelijke blokken waarin enkel de gietijzeren kolommen bewaard zijn, het wijzigen van muuropeningen, en zo meer.

Interieur van de twee oostelijke blokken: bewaarde dakstructuur met behouden glasvlakken en ijzeren spanten ondersteund door gietijzeren liggers met gewalste profielen en dito kolommen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1,2, Dammekensstraat 1-5,2-6, Eikendreef 1,2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.