Kleine hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Ossenweg
Locatie Ossenweg 3, Merksplas (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kleine hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sinds 1920 in gebruik door de toenmalig opgerichte "straftuinbouwschool" afgestemd op veeteelt, bijen, tuinbouw en boomkwekerij; heden opslagplaats voor landbouwmateriaal.

Langgestrekt complex (nok parallel aan de straat) bestaande uit een lager stalgedeelte van zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met afhang onder lessenaarsdak uit het vierde kwart van de 19de eeuw; aansluitende gebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw namelijk stalgedeelte van zes traveeën en dwarsschuur onder zadeldak (mechanische pannen) met centraal een uitspringend poortgebouw onder schilddak (mechanische pannen) en een monumentale langsschuur van negen traveeën onder wolfsdak (mechanische pannen).

Oudste stalgedeelte geritmeerd door lisenen; laatstgenoemde schuur door steunberen. Overwegend segmentboogvormige muuropeningen; in ouder stalgedeelte inmiddels vervangen door rechthoekige, tevens laadvenster onder afgewolfde hijskast. Aan Ossenweg nummer 1 woning van de voormalige beheerder, zie woningen kaderpersoneel.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1,2, Dammekensstraat 1-5,2-6, Eikendreef 1,2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.