erfgoedobject

Pastorie Sint-Niklaasparochie

bouwkundig element
ID
205092
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205092

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Niklaasparochie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Niklaas met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige pastorie van 1885-1886 naar ontwerp van bouwmeester G. Hansotte van 1884. Heden in gebruik als politiekantoor en gebouw van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). De pastorie maakt trouwens deel uit van het beschermde landschap rondom de kerk.

Aangezien de toenmalige pastorie te klein was geworden werd in 1840 een voorstel gedaan tot vergroting. Wegens geldgebrek werden de plannen toen niet doorgezet en pas in 1884, tijdens de ambtsperiode van E.H. Robert Frans De Becker, pastoor van 1875 tot 1901, werd een voorontwerp goedgekeurd voor de bouw van een volledig nieuwe pastorie naar ontwerp van bouwmeester G. Hansotte. Het bestek werd goedgekeurd in 1885, onmiddellijk gevolgd door de bouw; de werken werden beëindigd in 1886.

Neotraditioneel complex met neogotische reminiscenties, kadastraal geregistreerd in 1886. Omringende tuin. Baksteenbouw op onregelmatige plattegrond met verspringende volumes van één à twee bouwlagen onder gecombineerde leien zadel- en lessenaarsdaken. Afwisseling van sobere lijst- en trapgevels (vijf treden met topstuk) met sierankers, geopend door rechthoekige vensters, al dan niet uitgewerkt als kruiskozijn. Verwerking van blauwe steen van Gobertange en Saint Joire voor afzaat, vensterkruisen, lateien, lekdrempels en cordons. Meer uitgewerkte straatgevel, gemarkeerd door een rechthoekig venster met lateiconsooltjes onder spitsbogig bovenlicht gevat in een natuurstenen omlijsting onder druiplijst met gestrekte uiteinden. Rechts ernaast: ruitvormige gevelsteen met opschrift "DEZE/ PASTORIJ IS/ GEBOUWD DOOR HET/ GEMEENTEBESTUUR/ VAN DROOGENBOSCH TEN TIJDE/ VAN DEN EERW. H.F.R. DE BECKER PASTOOR/ M.M.J. VAN BREETWATER BURGEMEESTER/ E. JACQUEMYNS J. NIVEL SCHEPENEN/ J. LAMMENS G. LOECKX A. SCHOUKENS/ J. VAN ITTERBEEK RAADSLEDEN/ J. KESTEMONT / SECRETARIS/ 1885-86"; voorts nog een mijterboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld.

Het interieur vertoont de klassieke indeling die gebruikelijk was voor pastorieën. Een T-vormige gang met links vooraan de spreekkamer en rechts vooraan de keuken; aan de achterzijde een salon, een "cabinet" en de eetkamer; de kamers liggen op de bovenverdieping.

Bij verbouwingswerken in 1994 in het kader van de omvorming naar politiekantoor en OCMW-gebouw werd het oorspronkelijke uitzicht zichtbaar. Nadat het behangsel in de vroegere spreekkamer was losgeweekt kwamen op de muren geschilderde Latijnse bijbelteksten in gotisch schrift aan het licht; vermelde citaten waren geschilderd in banderollen op hun beurt gevat in medaillons of rechtopstaande spitse ovalen en sloten perfect aan op de spreuken op de zwarte en witte marmeren schouwen verspreid over de pastorie. Voorts waren de muren versierd met sjablonen van klimopranken en irissen; heden overschilderd. Houten bordestrap met balusterleuning.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Drogenbos, afdeling I, 1886/14.
 • Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Vlaams Brabant, Dossier pastorie Drogenbos, Briefwisseling Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
 • THEYS C., Geschiedenis van Drogenbosch, Brussel, 1942, p. 57-59.

Bron: KENNES H. met medewerking van DAVELOOSE B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Sint-Niklaasparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205092 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.