erfgoedobject

Museum Felix De Boeck

bouwkundig element
ID: 205115   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205115

Juridische gevolgen

Beschrijving

Als eerbetoon aan schilder Felix De Boeck (1898-1995) werd in 1996 in zijn geboortedorp een modern, attractief museum geopend dat aansluit bij zijn oorspronkelijke woning met atelier (Grote Baan nummer 379) en aansluitende boomgaard.

Het initiatief tot de oprichting van een museum gaat terug tot 1969. Bij de opening van het gemeentehuis in dat jaar, Grote Baan nummer 222, vroeg de toenmalige burgemeester Calmeyn om een aantal werken te exposeren op de zolderverdieping. Er werd toen overeengekomen dat wanneer de burgemeester de zolderverdieping als permanente tentoonstellingsruimte kon garanderen, de schilder ze zou vullen met schilderijen. Dit was de aanleiding tot het ontstaan van het museum. De schilder schonk 60 werken aan het Ministerie van Nederlandse Cultuur met de verplichting ze in Drogenbos te blijven tentoonstellen. De schenkingsakte werd op 22 maart 1972 getekend. Om het museum te beheren werd de V.Z.W. "Vrienden van Felix De Boeck" opgericht in 1973.

In 1978 werd door de schilder een deel van de boomgaard achter zijn woning geschonken als bouwgrond voor het museum. In ruil hiervoor verbond de Vlaamse Gemeenschap zich ertoe om het museum te bouwen. In juni 1992 werd een bijkomende schenkingsakte getekend voor 637 schilderijen, waaronder 58 dubbelzijdige. 250 werken die de evolutie in het oeuvre van de schilder illustreren, zijn permanent te zien in het museum; de overige uitvoeringen worden gebruikt voor thematische tentoonstellingen; naast schilderijen herbergt het museum ook voorwerpen en meubilair uit de leefwereld van de schilder. De bouwplannen voor het museum werden ontworpen door architect Robert Geys. De eerstesteenlegging gebeurde in 1994, de opening in 1995.

Hedendaags, vrij gesloten ensemble bestaande uit gekoppelde, kubistische volumes van baksteen onder platte daken, gedeeltelijk raekemdaken voor de lichtinval. Eenvoudig inkomportaal van beton. In de hal gedenksteen verwijzend naar de eerstesteenlegging op 28 mei 1994.

  • DE PUYDT R.M., Felix De Boeckmuseum in Drogenbos, in Vlaanderen. Musea van Vlaams-Brabant, jaargang 44, nummer 1, januari - februari 1995, p. 9-10.
  • GEORIS J., Un peintre brabançon: Felix De Boeck. Un musée lui est consacré à Drogenbos, in Brabant tourisme, december 1990, nummer 4, p. 48-53.
  • SPILEERS, R., Felix De Boeck, in De Brabantse folklore, december 1981, nummer 232, p. 411-412.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2009


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Woning Felix De Boeck

  • Is deel van
    Drogenbos

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Museum Felix De Boeck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205115 (Geraadpleegd op 18-09-2020)