Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Harelbeke
Straat Plein
Locatie Plein 1, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Parochiekerk van Sint-Jozef, uit de jaren 1950 gelegen langs het Plein en ten oosten en westen afgebakend door respectievelijk de Vrijheidsstraat en de Tientjesstraat.

Het ontwerp voor de kerk dateert van 1953, samen met dat van de pastorie (Vrijheidsstraat nr. 48), en is getekend door architect Armand Vandeweghe op initiatief van pastoor Gabriël Vandenberghe. De Sint-Jozefsparochie wordt opgericht op 1 januari 1954; de eerste missen gaan door in de turnzaal van de jongensschool. Het kerkgebouw wordt pas ingewijd in 1963.

Georiënteerde hallenkerk met lage zijbeuken, waarin aan de westkant geïntegreerde doopkapel. De plattegrond ontvouwt een westportaal, een breed schip van vijf traveeën, een afgerond koor. Naastgeplaatste toren op vierkant grondplan, geïntegreerd in de westelijke zijbeuk.

Geelbakstenen kerkgebouw afgedekt door een pannen zadeldak, boven het westportaal met ijzeren kruisbekroning met letters "IHS". Gebruik van veldsteen voor de plinten en vensters.

Sober interieur met bakstenen wanden en gedrukt tongewelf. Segmentboogvormige scheidingsbogen met veldstenen basis tussen de brede hoofdbeuk en de lage, smalle zijbeuken. Doopkapel afgescheiden door ingang met glazen afsluiting. Links, steen met opschrift "A Ω", waartussen het symbool voor Pax Christi, en "8-5-1963" en rechts het opschrift "Z.E.H. PASTOOR GABRIËL VANDENBERGHE 1954-1971". Wit-zwarte tegelvloer.

Mobilair. Hedendaagse marmeren koorafsluiting en marmeren hoogaltaar met kruisbeeld. Links altaar ter ere van Maria, rechts altaar ter ere van de Heilige Jozef. In de zijbeuk rechts altaar van het Heilig Hart. In de zijbeuken kruisweg in aardewerk. Orgel in het doksaal.

  • ARCHIEF TECHNISCHE DIENST HARELBEKE, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1953/119.

  • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 164.
  • WOSTIJN A., Het klooster van de Heilige Augustinus in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 10, Harelbeke, 1991, p. 113.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.