Herdenkingsmonument en roepsteen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Hulste
Straat Hulstedorp
Locatie Hulstedorp zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herdenkingsmonument en roepsteen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herdenkingsmonument voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, gelegen aan de noordzijde van de Sint-Pieterskerk. In oorsprong enkel voor slachtoffers van de Eerste Oorlog doch sinds de Tweede Wereldoorlog gedenkt het monument ook de slachtoffers van deze oorlog. Vervaardigd door Viaene-Lagae uit Kortrijk (cf. signering). De feestelijke onthulling van het monument, samen met het planten van de Vrijheidsboom, vindt plaats op 23 november 1919.

Arduinen monument op rechthoekig platform met op de hoeken obusvormige paaltjes; daarop een sokkel met vooraan het uitgehouwen opschrift "GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND". Naar boven toe versmallende rechthoekige zuil met verdiept paneel, waarop kruis en opschriften "1914-1918", "1940-1945" en "AAN ONZE HELDEN" in vlakreliëf, en centraal gedecoreerd met sabel, lauwerenkrans, vaandel; op de linkerkant "DOODGEMARTELDE OPGEËISCHTE BURGERS" (de namen), "WEE HEM DIE ONRECHT DEED, WEL HEM DIE ONRECHT LEED" en op de rechterkant "GESNEUVELDE SOLDATEN" (de namen), "GINDS LIGGEN HUN LIJKEN BEGRAVEN IN 'T ZAND HOOP OP DEN OOGST O! VLAANDEREN". Bekroning met uitstekende kroonlijst en gebogen bekroning met acroteria; aan de voorkant bovenaan het wapenschild van Hulste.

Voor de sokkel ligt op de grond een steen versierd met een geweer en een helm in vlakreliëf, die bij de heraanleg van het dorpsplein in 2005 werd ingekapseld in een arduinen stoep.

Arduinen roepsteen, thans geplaatst vóór het huldemonument doch eertijds gelegen vóór het gemeentehuis.

  • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 115 en 138.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1995, p. 133.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Hulstedorp

Hulstedorp (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.