erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
206146
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206146

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere kern en een in 1867 verhoogde en in neoclassicistische stijl aangepaste lijstgevel. Volgens de bouwaanvraag vormde het pand vóór de aanpassingswerken één geheel met het aanpalende pand, heden nummer 72, en deden ze dienst als Rijkswachtkazerne. Stijltypisch zijn de steekboogvormige vensters met geriemde omlijstingen en siersluitsteen in de bovenbouw, de doorgetrokken lekdrempels, het balkon met smeedijzeren balustrade, hardstenen balkonplaat en dito voluutconsoles, en het bekronend hoofdgestel dat gevormd wordt door een spiegelfries, een tandlijst en een kroonlijst op klossen. De huidige begane grond - met poort, venstertje en deur - ontstond in 1948 (A. Moerkerke), ter vervanging van twee vensters en een deur. De dakkapellen dateren van 1961.

Markant bakstenen bijgebouw dat opgetrokken werd in overwegend neoromaanse stijl, en gekenmerkt wordt door een rond (trap?)torentje met al dan niet gekoppelde rondboogvensters, door rondboogdeuren waarvan één onder vierpasvormig bovenlicht, door blindbogen en boogfriezen in het metselwerk, en door neogotisch geïnspireerd blind maaswerk boven een rechthoekig venster.

Het interieur werd, samen met dat van nr. 72 aangepast in 1976 toen de woning werd omgevormd tot handelspand.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 12441 (bouwvergunning 26.04.1867); dossier 102582 (bouwvergunning 03.08.1948); dossier 124742/7979 (bouwvergunning 01.10.1976).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Naamsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206146 (Geraadpleegd op 12-04-2021)