erfgoedobject

Herenhuis met ommuurde stadstuin

bouwkundig element
ID: 206166   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206166

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruime herenwoning met ommuurde stadstuin, in 1837 gebouwd naar ontwerp van A. Van Arenbergh als een hoekwoning met vijf traveeën aan de Naamsestraat, drie traveeën aan het voormalige kerkhof van de Sint-Kwintenskerk, en drie verkleinende bouwlagen onder een leien tentdak met bakstenen schouwen en dakkapellen. Het geheel was vermoedelijk in oorsprong bepleisterd en had daardoor een meer uitgesproken neoclassicistisch karakter, met lijstgevels die worden gekenmerkt door een natuurstenen plint – hardsteen aan de zijde van de Naamsestraat en zandkalksteen aan de kerkhofzijde -, door verkleinende vensters met hardstenen lekdrempels, en door een eerder bescheiden kroonlijst op klossen. De voorgevel aan de Naamsestraat is duidelijk rijker uitgewerkt dan de zijgevel en wordt getypeerd door de risalietvormige poorttravee met een rondboogpoort in een hardstenen omlijsting met Franse voegen en hanenkam, daar boven een hardstenen balkonplaat op voluutconsoles en een balkonvenster in geriemde omlijsting met hoofdgestel onder voluten, en in de derde bouwlaag een venster in een eenvoudige, geriemde omlijsting. Voorts duidelijk horizontale geleding door de plint met keldergaten, de hardstenen puilijst, en dito lekdrempels die ter hoogte van de verhoogde begane grond rusten op voluutconsoles en in de bovenbouw cordonvormig zijn uitgewerkt.

Bij de zijgevel sluit een bakstenen tuinmuur aan die voorzien is van een houten poort tussen zandkalkstenen pijlers, en een kleine, recentere deur met hardstenen latei en zandkalkstenen hoekblokken. De slechts gedeeltelijk bewaarde spiegels in het muurvlak wijzen op een verlaging van de tuinmuur.

Omwille van de omvorming tot appartementen in 1961 (P. Bolland) werd een insteekverdieping gerealiseerd in de oorspronkelijke poortdoorgang, en een bijkomende vluchtweg gecreëerd aan de zijgevel. Tevens verdween de oorspronkelijke koetspoort en werd de gevel ontdaan van zijn pleisterlaag en opnieuw gevoegd.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier RG19879 (468) (bouwvergunning 05.09.1837); dossier 115122/3858 (bouwvergunning 27.06.1961).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis met ommuurde stadstuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206166 (Geraadpleegd op 22-02-2020)