Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Mariekerke
Straat Weertstraat
Locatie Weertstraat 93A, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand is gelegen langs de Weertstraat, nabij de grens tussen Mariekerke en Bornem, en werd in 1878 opgericht door Isabella Teirlinck.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel werd in 1878 opgericht door Isabella Teirlinck en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. De neoclassicistische inslag van de kapel wijkt af van de meer gebruikelijke neogotische stijl van de meeste kapelletjes uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand is een beraapte rechthoekige kapel met laag vijfzijdig koortje, onder een kunstleien zadeldak, schuin ingeplant ten opzichte van de straat. Het frontongeveltje wordt gemarkeerd door pilasters en een eenvoudige rondboogdeur in een vlakke beschilderde omlijsting. De zijgevels zijn van gelijkaardige vensters voorzien. Een inscriptie in de vloer verwijst naar weldoenster Isabella Teirlinck.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Kennes, Hilde

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mariekerke

Mariekerke (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.