Begijnenhuis Heilige Guido

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 19, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis Heilige Guido

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Alexiusbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Sint-Alexiusbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sint-Alexiusbegijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Alexiusbegijnhof: gebouwen en tuinen

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1942.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huidige woning gebouwd in 1715 door meester metser Carel Cool in opdracht van het begijnhofbestuur ter vervanging van een vroegere woning van 1590. Ook de linker helft van de aanpalende woning nummer 20 werd toen herbouwd.

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd (1990-1992) pannen zadeldak met nieuw getrapt dakvenster. Midden 19de-eeuwse vernieuwde bakstenen voorgevel op gepikte plint, met witgeschilderde boord en speklagen. Rechthoekige vensters op hardstenen dorpels, 19de-eeuws schrijnwerk met binnenluiken en rechthoekige groengeschilderde deur met gedeeld bovenlicht en naamplaatje in de rechter travee.

Verankerde bakstenen achtergevel, deels gewit op gepikte plint, met twee bouwlagen en aangepaste rechthoekige vensters; één behouden zandstenen kloosterkozijn op de bovenverdieping links op de scheiding met nummer 20. De achterdeur geeft uit op een oude haakse achterbouw van twee traveeën onder afzonderlijk zadeldak.

Interieur met in de gang de originele steektrap met getorseerde en gedraaide spijlen en trappaal met bolornament; wit- en zwart geruite tegelvloer. Onder de trap, originele kelderdeur aan hengsels en kelder met tongewelf. Grotendeels origineel bewaarde achterkamer met 18de-eeuwse paneeldeur in geprofileerde omlijsting met kroonlijst, rode tegelvloer, grote deels dichtgemetste haard en stucplafond met omlopende geprofileerde lijsten en gestucte moerbalk met Lodewijk XIV-motieven. Verder verschillende originele opgeklampte binnendeuren met beslagwerk. Bovenverdieping met hergebruikte 18de-eeuwse trapleuning en opdeling in kamers door vakwerkbouw; originele deur met bovenlicht in glas in lood.

Achter in de tuin, bakstenen berghok onder lessenaarsdak.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DHANENS E., Dendermonde, in Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, IV, Gent, 1961, p. 183-199.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op oude prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995.
  • STROOBANTS A., PÉE L. & VAN WEYENBERGH A., 700 jaar Begijnhof, Dendermonde, 1988.
  • STROOBANTS A., Gids voor het Sint-Alexiusbegijnhof en het Begijnhofmuseum van Dendermonde, Dendermonde, 2006, p. 49-50.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.