Convent Heilige Harten van Jezus, Maria en Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 20, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent Heilige Harten van Jezus, Maria en Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Alexiusbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Sint-Alexiusbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sint-Alexiusbegijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Alexiusbegijnhof: gebouwen en tuinen

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1942.

Beschrijving

Convent zogenaamd Heilige Harten van Jezus, Maria en Jozef, sinds eind 18de eeuw ook "Krankenhuis" genoemd, nu Historisch Documentatiecentrum.

Huidig gebouw bestaande uit twee woningen met gemeenschappelijk ingang. De drie rechter traveeën omvatten een huis van 1626-1628, de ingang en twee linker traveeën werden in 1715 samen met nr. 19 herbouwd op de plaats van een eind 16de-eeuwse begijnenwoning. In 1788 vroegen enkele begijnen om een "Infirmerye ofte woning van de Crancke" in te richten. In 1789 werd deze dubbelwoning op kosten van het begijnhof verbouwd en ingericht als "krankenhuis" voor oude en zieke begijnen. Al afgeschaft in 1852. Nadien opnieuw verhuurd. Tussen 1990 en 2003 dienst doend als rusthuis van de gasthuiszusters augustinessen van Lier. In 2006 in erfpacht gegeven aan de stad Dendermonde en na de noodzakelijke aanpassingswerken herbestemd als Historisch Documentatiecentrum waar informatie over alle aspecten van de Dendermondse cultuurgeschiedenis te raadplegen is.

De oorspronkelijke voorgevel bleef goed bewaard en werd in 1996-1998 grondig gerestaureerd.

Dubbelhuis van zes traveeën twee bouwlagen onder één breed pannen zadeldak met getrapt dakvenster boven de vijfde travee. Bak- en zandstenen voorgevel met mooie toegangsdeur in de derde travee. Spiegelboogvormige zandstenen deuromlijsting op neuten, met imposten en sluitsteen onder geprofileerde waterlijst, met bolkozijn bovenlicht en aansluitend kloosterkozijn rechts.

Vernieuwde zandstenen kruiskozijnen op de begane grond en op de bovenverdieping. Originele groengeschilderde opgeklampte deur aan hengsels.

Eveneens gerestaureerde achtergevel met vernieuwde zandstenen kruiskozijnen en twee kloosterkozijnen op de bovenverdieping van de linker woning van 1715; aangepaste verbrede deur en toegevoegd dakvenster boven de derde travee.

Interieur. Ruime hal met originele eikenhouten steektrap van 1715 met getorseerde spijlen en trappaal met bolornament. Kelderdeur onder de trap naar gewelfde kelder met tongewelf onder de linker traveeën van 1715. Kamer vooraan met originele paneeldeur, houten balkenlaag, grote haard op bakstenen wangen. Achterkamer links met originele haard; achterkamer rechts dienst doend als keuken met bewaarde haard met wangen van gesinterde baksteen en geprofileerde houten bordenlijst, pomp en pompsteen met erboven deels bewaarde betegelde wand met 18de-eeuwse Nederlandse tegels met tafereeldecor in blauw geschilderd of in cirkel binnen een gesprenkeld geometrisch motief. Rechtervleugel van 1626-1627, heringericht in 1788 voor het "krankenhuis" met een dwarsgang en aan de straatzijde drie en aan de tuinzijde twee identieke kamers met originele haard, stucplafond en paneeldeur met bovenlicht in glas in lood.

Bovenverdieping met zelfde grondplan als de gelijkvloerse verdieping: westzijde met twee kamers met rode tegelvloer, grote haard met haardbalk en hoge bakstenen wangen en opgeklampte deuren met origineel beslag. De rechter vleugel heeft eveneens een centrale gang en kamers links en rechts.

Haaks op de achtergevel aan de rechter zijde werd in 1788 een bakstenen vleugel aangebouwd met eveneens drie identieke kamers. Haaks hierop sluit een andere vleugel aan (parallel aan de vroegere omgrachting) die de binnentuin afsluit.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DHANENS E., Dendermonde, in Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, IV, Gent, 1961, p. 183-199).
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op oude prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995.
  • STROOBANTS A., PÉE L. & VAN WEYENBERGH A., 700 jaar Begijnhof, Dendermonde, 1988.
  • STROOBANTS A., Gids voor het Sint-Alexiusbegijnhof en het Begijnhofmuseum van Dendermonde, Dendermonde, 2006, p. 50-53.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.