Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Weert
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 1, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel wordt geflankeerd door linden (Tilia cordata) en is gelegen tegenover het Tempeliershof op de dijkhelling. De kapel werd circa 1870 gebouwd door burgemeester Demaeyer, uit dank voor de genezing van zijn vrouw.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel werd rond 1870 opgericht door burgemeester Demaeyer uit dankbaarheid voor de genezing van zijn vrouw tijdens de cholera-epidemie van 1866 en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie.

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel is een bakstenen, deels gecementeerde en beschilderde, rechthoekige kapel van één travee met een rechthoekig uitspringend koortje en is afgedekt door een kunstleien zadeldak. In de puntgevel is een verdiepte rondboogdeur uitgewerkt, de zijgevels zijn voorzien van spitsboogvensters. Het interieur is sober met een mijterbooggewelf en een Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind op de linkerarm.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Kennes, Hilde

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weert

Weert (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.