erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee

bouwkundig element
ID
2080
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2080

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel wordt geflankeerd door linden (Tilia cordata) en is gelegen tegenover het Tempeliershof op de dijkhelling. De kapel werd circa 1870 gebouwd door burgemeester Demaeyer, uit dank voor de genezing van zijn vrouw.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel werd rond 1870 opgericht door burgemeester Demaeyer uit dankbaarheid voor de genezing van zijn vrouw tijdens de cholera-epidemie van 1866 en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie.

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-Ster-der-Zeekapel is een bakstenen, deels gecementeerde en beschilderde, rechthoekige kapel van één travee met een rechthoekig uitspringend koortje en is afgedekt door een kunstleien zadeldak. In de puntgevel is een verdiepte rondboogdeur uitgewerkt, de zijgevels zijn voorzien van spitsboogvensters. Het interieur is sober met een mijterbooggewelf en een Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind op de linkerarm.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron     : -
Auteurs :  Brenders, Francis, Kennes, Hilde


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2080 (Geraadpleegd op )