erfgoedobject

Woon- en winkelcomplex De Platse

bouwkundig element
ID
208052
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208052

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woon- en winkelcomplex zogenaamd "De Platse", bestaande uit het "Marnepand" (nummers 2-8) ten zuiden en het "Torrepand" (nummers 1-9) ten noorden van het Concertplein. Ontwerp van 1985 door architectenbureau Erik Van Biervliet (Brugge), kaderend in de dorpskernvernieuwing vanaf circa 1985. Voorafgaandelijk werden de inplanting en het volume van het project ontworpen aan de hand van een volumemaquette en in samenspraak met de dienst Stedenbouw (Brussel en Brugge), de WITAB* (architect-urbanist Gellynck), de architecten Van Biervliet en Vlieghe (ontwerpers) en het gemeentebestuur. Realisatie in 1986-1988. De panden worden in een wandelroute omschreven als "futuristische lifttorens", dit vanwege het gebruik van veel glas en de buitenboordse liftkokers. In de publicatie "De 50 mooiste dorpen van Vlaanderen" (2008) wordt het project de "Twin towers van Koekelare" genoemd. De Marne was de streek waarheen de meeste Koekelaarse "Fransmans" trokken. De Torre verwijst naar de nabijgelegen kerktoren, maar ook naar het pand de "Hertog van Arenberg" dat voorheen een toren had en het "De Torre" genoemd werd ("Moerestraat nummer 1). "Torre" kan echter ook verwijzen naar een lantaarn.

De doelstelling van de dorpskernvernieuwing was de herstructurering van de Dorpsstraat, het marktplein, de Moerestraat en de kerkomgeving. In de aanloop naar deze dorpskernvernieuwing zijn een aantal gebouwen afgebroken en het kerkhof rond de kerk opgeruimd. In 1990 wordt Koekelare bekroond met de Agora Award voor Stadsvernieuwing.

Twee inhuldigingsplaten voor het "dorpsvernieuwingsproject (sic) De Platse" op 17/06/1988.

*WITAB: West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand voor de Ruimtelijke Ordening

  • Dorpswandeling in Koekelare. Het groene hart van het Houtland (gemeentebestuur).
  • Informatieve tekst voor gidsen.
  • DE MEESTER S. e.a., De 50 mooiste dorpen van Vlaanderen. Met 20 wandelingen vol sagen en legenden, Tielt, 2008, p. 44-49.
  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 29-30 (ontwerptekening, maquette).
  • SEYS R., Wat schuilt er in de nieuwe straatnamen?, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 1, nr. 3, 1986, p. 38.
  • Woon- en winkelcentrum "De Platse" en omgevingswerken (86-88) (informatieve tekst).

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woon- en winkelcomplex De Platse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208052 (Geraadpleegd op )