Geografisch thema

Concertplein

ID
15503
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15503

Beschrijving

Aan het einde van de jaren 1980 aangelegd plein, tussen het Sint-Maartensplein en het Fransmansplein, paalt ten westen aan de Moerestraat. Toegangsplein tot de Sint-Martinuskerk (Meunyckenplein). De dorpskernvernieuwing "De Platse" die plaats vond vanaf circa 1985, werd ingehuldigd op 17 juni 1988 (zie gedenkplaat op het Marne- of Torrepand, Concertplein).

Dit plein bestond oorspronkelijk uit het toegangsstraatje naar de kerk vanuit de Moerestraat. De herbergen "In 't Paviljoen" en "De Vrede" op de hoek van dit straatje met de Moerestraat worden respectievelijk in 1962 en 1984 gesloopt. De toegangspijlers tot het kerkhof, daterend van 1777-1779, waren reeds gesloopt na de Tweede Wereldoorlog. Links en rechts van deze toegangspijlers zijn reeds huizen aangeduid op de figuratieve kaart van 1799 (terreinopmeting van het gebied ten noorden van de dorpskern, tussen de Moerestraat en de Moerewegel, door landmeters Pieter Mergaert uit Koekelare en Charles Serruys uit Torhout). In 1975 worden ook de kerkhoven rond de kerk opgeruimd. In 1985 wordt het gebied "De Platse" erkend als herwaarderingsgebied. Er volgt een dorpskernvernieuwing met als doelstelling de herstructurering van de Dorpsstraat, het marktplein, de Moerestraat en de kerkomgeving, die in 1990 bekroond wordt met de Agora Award voor Stadsvernieuwing.

Plein aangelegd in klinkers, geïntegreerde ijzeren zitbanken. Dominerend voor het plein zijn de muziekkiosk en de fontein, het woon- en winkelcomplex zogenaamd "De Platse", bestaande uit het "Marnepand" en het "Torrepand" van 1986-1988, en de westgevel en toren van de Sint-Maartenskerk (Meunyckenplein).


Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Fontein met Waterbrakende Aalscholver

 • Omvat
  Gedenkplaten militaire oorlogsdoden

 • Omvat
  Grafstenen en gedenkplaten

 • Omvat
  Muziekkiosk

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Omvat
  Roepsteen bij Sint-Martinuskerk

 • Omvat
  Woon- en winkelcomplex De Platse

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Concertplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/15503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.