Wegwijzer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Bovekerke
Straat Vladslostraat
Locatie Vladslostraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegwijzer

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gekasseid wegdek

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als monument Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Deze bescherming is geldig sinds 10-05-2012.

Beknopte karakterisering

Typologiewegwijzers
Dateringinterbellum

Beschrijving

Wegwijzer, vermoedelijk te dateren circa 1935. In 1935 wordt de provinciale toelage voor wegenwerken afhankelijk gemaakt van het plaatsen van wegwijzers die aan specifieke richtlijnen voldeden. De wegwijzers moesten vervaardigd worden met zwarte letters op een gele achtergrond: dit aspect is niet gerealiseerd of bewaard bij de onderhavige wegwijzer, maar wel bij wegwijzers met gelijkaardige betonnen paal op grondgebied Diksmuide.

Naar boven toe verjongende paal in gewapend beton. Metalen plaatsnaamborden met opschriften in zwartgeschilderde letters tegen witgeschilderde achtergrond: "VLADSLO", "KOEKELARE" en "BOVEKERKE".

Een gelijkaardige wegwijzer is bewaard bij de kerk van Bovekerke (Werkenstraat) en in Koekelare (Eernegemstraat).

  • VANNIEUWENHUYSE J. 2005: In goede banen? De Provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800-heden, Provincie West-Vlaanderen Archiefdienst, Brugge-De Panne, 92.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Vladslostraat zonder nummer, Bovekerkestraat zonder nummer, Koekelare, Diksmuide (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Wegwijzer

Eernegemstraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Wegwijzer

Werkenstraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.