Beschermd monument

Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Beschermd monument van 10-05-2012 tot heden
ID: 14624   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14624

Besluiten

Kasseiweg met wegbermen, wegwijzers, kilometerpaal en boogbrug
definitieve beschermingsbesluiten: 10-05-2012  ID: 5019

Beschrijving

De kasseiweg tussen de dorpen Bovekerke en Vladslo, met inbegrip van de wegbermen, de wegwijzer, de kilometerpaal, de bakstenen boogbrug en de ijzeren brugleuning, is beschermd als monument.Waarden

De kasseiweg tussen de dorpen Bovekerke en Vladslo, meegaande de wegbermen, de twee wegwijzers, de kilometerpaal, de bakstenen boogbrug en de ijzeren brugleuning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De kasseiweg tussen de kleine landelijke dorpen Bovekerke en Vladslo vormt een materiële getuigenis van de moderniseringsgeschiedenis van de Vlaamse dorpen aan het einde van de 19de eeuw. De weg werd gekasseid in het laatste kwart van de 19de eeuw (tracé reeds aangeduid op de in 1883 opgemaakte kaart van het Militair Cartografisch Instituut), hierbij werd gedeeltelijk een oud tracé aangewend en gedeeltelijk een nieuw tracé aangelegd. De bewaarde bakstenen boogbrug met ijzeren leuning met geometrisch ruitmotief vormt een typisch element bij een eind 19de-eeuwse weg doorheen landelijk gebied met een beekvallei. De bewaarde blauwhardstenen kilometerpaal vormt een typisch gegeven langs de gekasseide weg. De wegwijzers zijn te dateren vanaf circa 1935 en getuigen eveneens van de modernisering van het wegverkeer. 19de-eeuwse wegwijzers bestaan uit een gietijzeren paal met richtingborden, deze wegwijzers uit het tweede kwart van de 20ste eeuw bestaan uit een verjongende paal in gewapend beton met richtingborden.

wetenschappelijke waarde

De kasseiweg getuigt van een typische, vakbekwame en technische uitwerking met een licht tonrond profiel en een geëigende kantopsluiting, als resultaat van een belangrijke evolutie in de wegenbouw vanaf de 18de eeuw. Het wegconcept is waterdoorlatend. Typerend is het gebruik van kasseien uit porfiersteen in een rechthoekig formaat (halfsteens legverband met opstop van langwerpige kasseien of zogenaamde boutissen) en de opsluiting met veldborduren uit blauwe hardsteen. Beide materiaalsoorten zijn afkomstig uit Belgische steengroeven en zijn gekend om hun kwaliteiten als niet gelaagd en erg hard.

sociaal-culturele waarde

Door het authentieke materiaalgebruik en de gave landschappelijke omgeving met sterk ruraal karakter (historisch open landschap met akkers en weiden, de vallei van de Plaatsebeek, en een beperkte verspreide bebouwing) bezit de kasseiweg een hoge esthetische waarde. De wegwijzers met richtingborden vormen erg beeldbepalende elementen ter hoogte van kruispunten aan het begin van de weg (ter hoogte van het kerkhof) en ongeveer halverwege het tracé.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Vladslostraat - Bovekerkestraat

Bovekerkestraat zonder nummer, Vladslostraat zonder nummer (Koekelare, Diksmuide)
Het begin van de straat (dorpskern) is aan het einde van de 20ste eeuw heraangelegd in betonklinkers. Bij een tweede stuk is het gekasseide wegdek heraangelegd (overgang naar het landelijk gebied). Het tonronde profiel is hierbij bewaard, de veldborduren zijn hier echter vervangen door betonnen boordstenen.


Is de omvattende bescherming van

Brug over de Plaatsebeek

Vladslostraat zonder nummer (Koekelare)
IJzeren leuning met ruitmotief. De datering van de brug kan gelinkt worden aan de aanleg van de gekasseide Vladslostraat in de periode 1854-1865.


Kilometerpaal

Vladslostraat zonder nummer (Koekelare)
Blauwhardstenen kilometerpaal langs de in de periode 1854-1865 gekasseide Vladslostraat.


Wegwijzer

Vladslostraat zonder nummer (Koekelare)
Naar boven toe verjongende paal in gewapend beton. Metalen plaatsnaamborden met opschriften in zwartgeschilderde letters tegen witgeschilderde achtergrond: "VLADSLO", "KOEKELARE" en "BOVEKERKE".