Gedenkzuil slachtoffers Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Zande
Straat Sint Andriesstraat
Locatie Sint Andriesstraat zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil slachtoffers Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Gedenkzuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog (buiten het kerkhof langs de Sint-Andriesstraat, ten noorden van de kerk). Naar ontwerp van L. Tanghe uit Brugge (inscriptie sokkel) en geleverd circa 1920.

Blauwhardstenen sokkel opgebouwd uit vier vierkante en naar boven toe versmallende blokken waarop een vierkante zuil bovenaan spitsbogig afgewerkt en versierd met enkele groeven en een fijne kroonlijst. De zuil is onderaan voorzien van drie elkaar overlappende rijen palmetten. Op de zuil in vlakreliëf een kruis en palmtak en opschrift "GIFTE DER/ GEMEENTE ZANDE/ AAN HARE/ GESNEUVELDE/ WAPENBROEDERS/ EN BURGERS". Daaronder een helm en twee gekruiste sabels. Op de sokkel de namen van de soldaten en van de oud-strijders met hun sterfdata (tot en met 1924), "BURGERS", de namen en sterfdata. Alle namen zijn chronologisch gerangschikt.

  • INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2002-2006).
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 445-446.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Baert, Sofie & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint Andriesstraat

Sint Andriesstraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.