erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen

bouwkundig element
ID: 209448   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209448

Beschrijving

Dit industriële complex, bestaande uit pak- en werkhuizen, werd wellicht rond 1913-1917 gerealiseerd. Uit die periode dateren een reeks milieuvergunningen voor het inrichten van onder meer een veldsmidse, een kolenmagazijn en een reeks bergplaatsen. Het bouwdossier dat van dit complex terug gevonden werd, dateert van 1921 en toont ons de aanpassing van het bestaande complex voor ingebruikname als opslagplaats voor het Brusselse (Haren) bedrijf Stella, "couleurs et produits spéciaux". Het was een relatief lichte verbouwing van bestaande gebouwen, in opdracht van directeur H. Odekerke, ontworpen door architect Fr. Reusens. Anno 2011 is het complex in gebruik als moskee.

Het eclectische complex is gebouwd op een rechthoekig perceel, met een bakstenen muur van de straat afgescheiden en toegankelijk via een rechthoekige poort. Links een twee bouwlagen hoge, smalle rode bakstenen opslagplaats onder leien geknikt zadeldak (nok haaks op straat). Topgevel aan straatkant met natuurstenen parement waarin twee kruiskozijnen; de zijgevel is in rode baksteen en bevat een laaddeur en getoogde en rechthoekige vensteropeningen. Achter de muur aan de straat bevindt zich een door een metalen dakconstructie overkoepelde binnenkoer, waarin een rechthoekig gebouw met bureaus is ondergebracht. Aan de achterkant van het perceel, twee magazijnen in ijzeren vakwerkbouw met opvulmetselwerk, onder zadeldaken.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1921 # 11215, 1925 # 21895.
  • Stadsarchief Antwerpen, Milieuvergunningen, 25 # 25798, 25 # 31092, 25 # 47743, 25 # 31092, 25 # 24395, 25 # 25326, 25 # 24468, 25 # 25798.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bedrijfsgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209448 (Geraadpleegd op 29-01-2020)