Geografisch thema

Dendermondestraat

ID: 11675   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11675

Beschrijving

De Dendermondestraat maakt deel uit van het originele verkavelingsplan van het Zuid, daterend van 1875, en verbindt de Troonplaats met de Brederodestraat. De rechte straat werd oorspronkelijk Saksenstraat genoemd (19 mei 1876), maar op 10 januari 1919 omgedoopt tot Dendermondestraat, naar één van de door de Eerste Wereldoorlog zwaarst getroffen gemeenten in België.

De bebouwing in de Dendermondestraat is heterogeen, en wordt getypeerd door een afwisseling van neoclassicistische, bepleisterde gevels en woningen met eclectische, bakstenen parementen. Deze stijlencombinatie komt ook terug binnen ensembles bv. drie huizenrijen ontworpen door F. Masson op nrs. 29-37, 47-51 en 55-59. Een bescheiden neoclassicistische woning die Masson ontwierp voor weduwe Bury vinden we op nr. 39; de naastgelegen burgerwoning ontwierp Masson in 1895 voor juffrouw Boeckmans. Een ander actieve bouwmeester in de Dendermondestraat was Henri Claes, die hetzelfde type woningen bouwde. Een bescheiden woning gebouwd door deze aannemer bevindt zich op nr. 3, gebouwd rond 1893 samen met een winkelhuis op het kleine, aansluitende kavel in de Brederodestraat nr. 70. Gelijkaardige kleine woningen die Claes voor eigen rekening bouwde, zijn nrs. 11-13, met spiegelende neoclassicistische gevels. Ondanks deze stijlencombinatie, werden de hoeken met de Brederodestraat klassiek neoclassicistisch gehouden: nr. 1/Brederodestraat 68 is een hoekcomplex in neoclassicistische stijl gebouwd rond 1884, getypeerd door een pilastergevel.

De bebouwing van de Dendermondestraat wordt behalve door de afwisseling van stijlen, ook getypeerd door het bescheiden karakter van de woningen, bestaande uit twee tot drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedak. Een goed voorbeeld is nr. 25, ontworpen door V. Van de Weyer en Fl. Verbraeken voor juffrouw Verswijvel in 1893. Een aantal grotere woningen die opvallen in de straat, werden gebouwd als eigen woning van aannemers. De herenwoning op nr. 10 werd door aannemer G. Van Bergen gebouwd, samen met de achterliggende opslagplaatsen in de Cuylitsstraat nrs. 17-19. Ook aannemer G. Bolsée bouwde zijn eigen woning in deze straat op nr. 46 rond 1900; in de jaren 1890 had hij in de Dendermondestraat al opslagplaatsen en ateliers gebouwd. Ook op nrs. 18 en 34-36 zijn opslagplaatsen en ateliers gebouwd; nrs. 34-36 anno 2011 in gebruik als Turkse moskee.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1884 # 987 (1), 1893 # 398 (3), 1893 # 1504 (11-13), 1893 # 198 (25), 1892 # 1085 (39), 1895 # 497 (41).

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Architectenwoning Jean Hubert Bolsée

 • Omvat
  Bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Burgerhuis met magazijn

 • Omvat
  Burgerhuizen naar ontwerp van Th. Charlier

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door S. Van Besten

 • Omvat
  Eclectisch ensemble ontworpen door F. Masson

 • Omvat
  Ensemble van drie stadswoningen

 • Omvat
  Groepsbebouwing

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen door F. Verbraeken

 • Omvat
  Neoclassicistisch ensemble

 • Omvat
  Neoclassicistisch hoekpand

 • Omvat
  Samenstel van drie burgerhuizen

 • Omvat
  Sober neoclassicistisch samenstel

 • Omvat
  Twee neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Woning en magazijn van aannemer G. Van Bergen

 • Is deel van
  Het Zuid